Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

Informační seminář - Solidární projekty

Dne 8. srpna 2020 v 15:00 se v Praze, v budově DZS, uskuteční informační seminář programu Evropský sbor solidarity, zaměřený na solidární projekty.

Program (15:00 – 17:30 hod; registrace účastníků od 14:30 hod):giphy (1).gif

- základní informace o programu Evropský sbor solidarity
- podrobné informace o aktivitě solidární projekty v rámci Evropského sboru solidarity
- základní informace o rozpočtu
- tipy čeho se vyvarovat, na co se zaměřit
jak na formulář žádosti 
- prostor pro dotazy

Od 09:30 je možnost se také účastnit infosemináře o dobrovolnických aktivitách v rámci Evropského sboru solidarity.

Registrace:

Začátek akce: 28. 8. 2020 15:00

Konec akce: 28. 8. 2020 17:30

Zpět na detail programu