Ambasadoři DZS pomáhají propagovat zahraniční zkušenosti

Sdílení příběhů a osobních zkušeností motivuje již dva roky nováčky k zapojení do programů mezinárodního vzdělávání.

S informováním české veřejnosti o přínosech zahraničního studia, stážování nebo dobrovolnictví nám už dva roky pomáhají Ambasadoři DZS. Jsou to úspěšní absolventi programů, které v DZS administrujeme. Účastní se našich akcí, kde sdílejí svoje zkušenosti a svými příběhy inspirují další zájemce k výjezdu.

Ambasadoři DZS

„Ambasadoři DZS je aktivita, kterou jsme spustili v roce 2020. Naší snahou je navázat s nimi dlouhodobou spolupráci a s jejich pomocí inspirovat k zahraničním výjezdům ty, kteří váhají nebo o těchto možnostech ještě nevědí,“ vysvětluje Lucie Petříková, vedoucí oddělení marketingu a komunikace.

Klub Ambasadorů

V současnosti spolupracujeme s absolventy bilaterálních programů AIA, Fondy EHP, CEEPUS a Aktion ČR-Rakousko a programu Evropský sbor solidarity. Průběžně ale oslovujeme další. Nyní například hledáme zájemce mezi učiteli v krajanských komunitách a lektory českého jazyka na zahraničních univerzitách, kteří jsou zapojeni do Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí. Učitelé a lektoři, kteří by se o své zkušenosti rádi podělili s dalšími, se mohou hlásit prostřednictvím krátkého dotazníku

Ambasadoři DZS

Do budoucna plánujeme vytvořit Klub Ambasadorů, díky kterému se budou moci absolventi setkávat, účastnit se akcí, školení a být také mediálními tvářemi Domu zahraniční spolupráce.

Co a jak?

Kdo se může stát ambasadorem DZS? Všichni účastníci zahraničních výjezdů, mezinárodních či tuzemských projektů a dalších aktivit podporovaných v rámci mezinárodních programů administrovaných DZS. Měl by to být člověk komunikativní a ochotný vystupovat na veřejnosti. Měl by být ochotný spolupracovat s námi aktivně a v dlouhodobém horizontu.

Ambasadoři DZS

S ambasadory DZS jste se mohli setkat už na řadě akcí. Vystoupili například na veletrhu Gaudeamus, na semináři o bilaterálních programech nebo na festivalu Příští stanice svět. Zapojili se také do naší kampaně Evropský dobrovolník a svoje příběhy sdíleli i v podcastu DZS on Air, na naší mediální snídani nebo v celé řadě novinových článků.

Festival