Program je realizován na základě usnesení vlády České republiky a zahrnuje dvě části: Krajanský vzdělávací program a Lektoráty českého jazyka a literatury.

Krajanský vzdělávací program vysílá učitele češtiny k českým krajanským komunitám v zahraničí a taktéž zahrnuje každoroční pořádání čtyřtýdenního kurzu českého jazyka pro krajany, dvoutýdenního kurzu metodiky výuky češtiny pro vyučující z řad krajanů a semestrální pobyty na vysokých školách v ČR.

Lektoráty českého jazyka a literatury zajišťují vysílání lektorů českého jazyka a literatury na zahraniční vzdělávací instituce.

Cíl programu

Primárním cílem je šířit a udržovat český jazyk a kulturu za hranicemi České republiky.  

Přečtěte si

Aktuální vydání časopisu Krajiny češtiny.

  • Bohemistický časopis Krajiny češtiny vychází od roku 2009. Slouží jako komunikační platforma ke sdílení informací, metod a přístupů k výuce napříč spektrem učitelů a lektorů a dalších zájemců o problematiku výuky češtiny v cizině. Téma 16. čísla pro rok 2024 je: Čeština v mnoha podobách... různí lidé, různé země, jeden jazyk. Vyjde v srpnu 2024. Příspěvky do tohoto čísla je možné zaslat do 1. dubna 2024.

Šesté číslo projektu Češi ve světě, příběhy, zde naleznete autentická vyprávění našich krajanů žijících v Rumunsku. 

  • Projekt začal v roce 2013/14 v Jižní Americe, v roce 2016 pokračoval v USA, v roce 2017 se přesunul do Austrálie a v roce 2018 mapoval osudy Čechů v Chorvatsku a v roce 2020 v Srbsku. Autory jednotlivých čísel jsou učitelé vyslaní ke krajanům.

Komu je  program určen

  • Žáci a studenti

  • Učitelé a zaměstnanci škol

Zapojené země

  • Celý svět