Cíl programu

Cílem programu je propojení vysokých škol členských zemí prostřednictvím projektů spolupráce označovaných jako sítě. Program umožňuje mobility studentů i akademických pracovníků a přispívá k  propojení Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a  Evropského výzkumného prostoru. 

Komu je program určen

 • Žáci a studenti

 • Učitelé a zaměstnanci škol

Zapojené země

 • Albánie
 • Bosna a Hercegovina
 • Bulharsko
 • Černá Hora
 • Česká republika
 • Chorvatsko
 • Maďarsko
 • Severní Makedonie
 • Moldávie
 • Polsko