Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Upevňování povědomí o českém kulturním dědictví především vysíláním lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině a vysíláním učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR.

Požadavky na učitele a výběrová řízení

Učitel u krajanské komunity musí být absolventem vysokoškolského studia v magisterském studijním programu přednostně v oboru čeština. Výhodou je praxe ve výuce českého jazyka na základní škole, konzervatoři nebo střední škole a škole vysoké, dále zkušenost s výukou češtiny jako cizího jazyka. 

Dobře se uplatní zkušenosti s ochotnickým divadlem, vydáváním časopisů, organizováním kulturních, společenských a sportovních akcí. Krajané uvítají hru na hudební nástroj, zpěv, znalosti základů knihovnictví apod. Znalost práce s počítačem je dnes již samozřejmou nutností. Pro působení v mimoevropských destinacích se vyžaduje znalost daného jazyka (Argentina a Paraguay – španělština, Brazílie – portugalština, USA, Austrálie, Nový Zéland – angličtina). Pro působení v evropských zemích je znalost příslušného jazyka výhodou.

Podmínky práce učitele se značně liší v závislosti na zemi vyslání a konkrétním místě působení. Hlásit by se měli pouze samostatní, aktivní, komunikativní, tolerantní a optimističtí uchazeči, kteří mají dobrý vztah ke krajanům a nebojí se ani tvrdých životních podmínek.

 

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Kandidáti na učitele u krajanských komunit v zahraničí k výběrovému řízení dokládají vyplněný dotazník (viz Dokumenty a formuláře), stručný životopis a ověřenou kopii vysokoškolského diplomu. V případě mimoevropských zemí i certifikát o znalosti jazyka, není-li znalost jazyka doložena VŠ diplomem. Součástí přihlášky mohou být i další dokumenty, např. doporučení zaměstnavatele, certifikáty z relevantních kurzů.

 

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

O výběru učitelů a prodloužení jejich působení u krajanů rozhoduje Komise pro krajanské záležitosti Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, složená ze zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zahraničních věcí, Domu zahraniční spolupráce a z expertů v oblasti bohemistiky.