Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Upevňování povědomí o českém kulturním dědictví především vysíláním lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině a vysíláním učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR.

Obecné informace - učitelé u krajanů

V rámci plnění USNESENÍ VLÁDY ČR č. 348/2015 o  pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2016 až 2020, které si klade za cíl šířit a udržet český jazyk a kulturu za hranicemi ČR, DZS zajišťuje po organizačně technické stránce vysílání a působení učitelů českého jazyka a literatury u krajanských komunit v zahraničí, spolupracuje na jejich vyhledávání a výběru.

DZS z pověření MŠMT sjednává s učiteli u krajanů pracovní smlouvu. Na jejím základě poskytuje vysílanému učiteli: plat a náhrady v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, příslušnými prováděcími předpisy a nařízením vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů. DZS dále poskytuje učiteli náhradu výdajů na jeho dopravu z ČR na místo působení a zpět a náhradu výdajů spojených s přepravou jeho osobních věcí z ČR na místo působení a zpět, rovněž proplácí náklady spojené se získáním povolení k pobytu, lékařským vyšetřením a doporučeným očkováním. Podle možností rozpočtu průběžně vybavuje učitele u krajanů učebními pomůckami a technickými prostředky.

Náplní práce učitelů u krajanů je kromě vedení výuky češtiny také propagace českého jazyka a české kultury, a to formou pořádání filmových klubů, výstav, divadelních představení, sportovních a jiných akcí. Učitelé spolupracují s regionálními krajanskými časopisy a s místními rádii při zajišťování českého vysílání, připravují krajany a zájemce o českou literaturu a kulturu na studium v ČR, učí je vařit česká jídla, podnikají společné výlety atd., spolupracují s úřady zastupujícími ČR či kulturními subjekty propagujícími Českou republiku v dané zemi.

V roce 2019/2020 působí u krajanů v evropských destinacích 9 učitelů (Chorvatsko, Německo, Rusko, Rumunsko, Srbsko, Ukrajina) a v Jižní Americe pracují 4 učitelé (Argentina, Brazílie, Paraguay). Koncem roku 2012 byl vyslán učitel do USA (Chicago), v roce 2014 do Austrálie (Perth, Adelaide, Melbourne) a v aktuálním školním roce učitel působí v Adelaide a též na Novém Zélandu (Dunedin, Tauranga).

Na základě tohoto Programu DZS dále:

  • zajišťuje po organizačně-technické stránce studijní pobyty krajanů na veřejných vysokých školách v ČR, spolupracuje při výběru uchazečů a projednává jejich přijetí s vysokými školami;
  • podílí se na zabezpečení výběru krajanů a zajišťuje jejich studium v čtyřtýdenním kurzu českého jazyka a v dvoutýdenním kurzu metodiky výuky českého jazyka;