Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Upevňování povědomí o českém kulturním dědictví především vysíláním lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině a vysíláním učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR.

Dům zahraniční spolupráce (DZS) se z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) podílí na realizaci usnesení vlády České republiky ze dne 13. května 2015 č. 348 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2016 až 2020, zahrnující dvě části: Krajanský vzdělávací program a Lektoráty českého jazyka a literatury. Primárním cílem je i nadále šířit a udržovat český jazyk a kulturu za hranicemi České republiky.

V rámci výše uvedeného usnesení je umožněno vysílání lektorů českého jazyka a literatury na zahraniční vzdělávací instituce (univerzity) a vysílání učitelů k českým krajanským komunitám v zahraničí. Aktuálně je otevřeno ve 24 zemích čtyř kontinentů (Evropa, Asie, Afrika) celkem 35 lektorátů a ke krajanským komunitám do zahraničí je vysláno celkem 15 učitelů, a sice do Evropy, Jižní i Severní Ameriky a Austrálie/Nového Zélandu.

Krajanský vzdělávací program taktéž zahrnuje každoroční pořádání čtyřtýdenního kurzu českého jazyka pro krajany (60 účastníků) a dvoutýdenního kurzu metodiky výuky češtiny pro vyučující z řad krajanů (20 účastníků). Kromě uvedených aktivit mohou být na veřejné vysoké školy v České republice přijati studenti-krajané tak, aby jejich studium zahrnovalo 30 semestrů, a na našich středních školách mohou studovat až tři studenti z rumunského a srbského Banátu.

V sekci Dokumenty a formuláře najdete výroční zprávy učitelů u krajanů a lektorů, které nemusejí vyjadřovat názory DZS. Za věcný obsah odpovídá každý autor sám.

V rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí je vydáván elektronický časopis Krajiny češtiny, který slouží jako platforma výměny informací, názorů a zkušeností nejen pro učitele a lektory, ale také pro všechny zájemce o výuku češtiny v zahraničí, především však bohemisty. 

Každoročně se koná společné setkání lektorů českého jazyka a literatury a učitelů u krajanů se zástupci MŠMT, MZV a DZS, které slouží k výměně zkušeností a sdílení informací a novinek v oblasti výuky češtiny v zahraničí. 

Nově se rozjel projekt Češi ve světě, příběhy, na němž se zatím podílely učitelky češtiny u krajanů v Jižní Americe, USA, Austrálii a v Chorvatsku.

 

Novinky

Nejsou k dispozici žádné novinky

Nejbližší události Více událostí