Ohlédnutí za neformálním setkáním Ozvěny mezinárodního vzdělávání 2021

Akce poskytla prostor pro všechny, kteří se chtěli potkat osobně s kolegy z vysokoškolského prostředí.

Setkání Ozvěny mezinárodního vzdělávání organizované Domem zahraniční spolupráce (DZS) proběhlo večer 9. listopadu v Praze.

Účastníky přivítal statutární zástupce DZS Michal Uhl. Christopher Medalis a Daniel Casten z expertní skupiny projektu Monitoringu internacionalizace českého vysokého školství (MICHE) pak představili prezentaci výsledků analýzy stavu mezinárodního života českých vysokých škol. Pak už probíhal neformální networking a na závěr všem zahrála známá skupina No Name.

Ze zpětné vazby z letošní konference CZEDUCON, která se konala pouze virtuálně, a rovněž z mnoha rozhovorů se zástupci vysokých škol nám vyplynulo, že kolegům věnujícím se mezinárodním aktivitám a projektům chybí příležitost pro neformálního sdílení zkušeností a networking, kterou jim nabízel právě třeba večerní program CZEDUCONu nebo česká recepce na EAIE. Proto jsme se rozhodli, že v rámci možností, které nám současná doba dává, jim tuto příležitost chceme nabídnout,” vysvětluje vznik této akce Jakub Tesař, vedoucí odboru vysokoškolského vzdělávání DZS.

Jak to na letošních Ozvěnách vypadalo si můžete připomenout ve fotogalerii.