Nové výzvy a trendy v mezinárodním vysokoškolském vzdělávání. Co všechno přinesl CZEDUCON 2021?

MB, DZS

Dům zahraniční spolupráce

Třetí ročník fóra mezinárodního vysokoškolského vzdělávání propojil odborníky, akademiky a lektory z ČR i zahraničí.

CZEDUCON 2021, který v uplynulých třech dnech uspořádal Dům zahraniční spolupráce (DZS), nabídl pro téměř 700 sledujících 40 příspěvků. Online přenos nebyl pouze jednostranný, díky chatovacímu okénku a anketám měli účastnící konference možnost přímo komunikovat s řečníky. Aby byl program dostupný co nejširšímu publiku, byl v průběhu celé konference zajištěn simultánní přepis mluveného slova, který zajistilo Středisko Teiresiás z Masarykovy univerzity v Brně.

Desítky hostů z České republiky a Evropy se letos ve svých prezentacích a panelových diskuzích věnovali trendům a novým výzvám, kterým mezinárodní vysokoškolské vzdělávání čelí také v důsledku více jak rok trvající pandemie COVID-19. Konference však reflektovala i další změny, kterými vysoké školství bude v roce 2021 procházet. Začalo nové sedmileté období programu Erasmus+. V evropském kontextu byly stanoveny nové priority vyjádřené aktualizovanou vizí na vytvoření Evropského prostoru pro vzdělávání nebo Akčním plánem digitálního vzdělávání. Na národní úrovni pak byla přijata Strategie internacionalizace VŠ, poprvé vytvořena jako samostatný dokument v rámci Strategického záměru ministerstva pro oblast VŠ na období od roku 2021.

Letošní ročník nesoucí podtitul (Ne)připraveni na změny? příhodně otevřela panelová diskuze na téma Dopad COVID-19 na internacionalizaci VŠ. Mezi panelisty se představili ředitelka DZS Dana Petrova, náměstek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Pavel Doleček, rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze Hana Machková a rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš. Diskutující se shodli, že probíhající pandemie výrazně změnila prostředí vysokoškolské internacionalizace, ovšem také ukázala nové možnosti kooperace zahraničních odborníků díky digitálním nástrojů ve vzdělávání a komunikaci. Online prostředí usnadňuje organizaci globálních konferencí, pracovních skupin, ale také třeba zapojení zahraničních odborníků do obhajob disertačních prací.

Panelová diskuze: Dopad COVID-19 na internacionalizaci VŠ
Panelová diskuze: Dopad COVID-19 na internacionalizaci VŠ

Druhý den konference se nesl ve znamení priorit nové programového období Erasmu+. mezi které patří inkluze a diverzita, udržitelnost, digitalizace a participace. Představil je vedoucí oddělení vysokoškolských mobilit a projektů DZS, Roman Klepetko, o společenské odpovědnosti zase mluvila Klára Tichá Dowse, která má tuto oblast v DZS na starosti. V průběhu dne probíhaly také živé diskuze na téma digitalizace administrativy, jako byla ta v panelu s názvem Na počátku bylo EWP: dynamická digitalizace mezinárodních vztahů. Rokující z řad zahraničních oddělení šesti českých univerzit si zde vyměňovali své zkušenosti z naplňování cílů nové iniciativy Erasmus without papers cílící na digitalizaci administrace studentských mobilit.

Udržitelnost v kontextu mezinárodního vzdělávání a nového programu Erasmus+
Udržitelnost v kontextu mezinárodního vzdělávání a nového programu Erasmus+

Téma digitalizace rezonovalo nejvíce také během posledního dne konference. To totiž nepromlouvá jen do administrace projektů a vysokoškolských výjezdů, ale také do marketingu a výuky. Výsledky šetření mezi studenty a své zkušenosti s virtuální mobilitou sdílely ve svém příspěvku zástupkyně jedné české a čtyř zahraničních vysokých škol. „Studenti, kteří dokázali studovat samostatněji a měli schopnost seberegulace, byli motivovanější a také úspěšnější v online studiu. Ztráta motivace studentů je klíčovým faktorem. Musíme prostředí online výuky studentům přizpůsobit tak, aby motivaci opět nacházeli,“ popsala jeden z bodů, na kterém se všichni panelisti shodli, Rasa Pocevičienė, z litevské Siauliai State College.

Towards virtual and blended mobility: exploring European COVID online learning experience and its implications
Towards virtual and blended mobility: exploring European COVID online learning experience and its implications

„Měli bychom klást důraz na spolupráci. Není to revoluce, ale evoluce, která nás vede k internacionalizaci. My, mezinárodní vzdělavatelé, jsme takovými mosty mezi domácím a zahraničním prostředím.“ Slova Christophera Medalise z Palackého univerzity v Olomouci velmi dobře vystihují smysl internacionalizace na vysokých školách. Spolupráce a komunikace napříč odborníky, akademiky i lektory v globálním prostředí představují elementární předpoklady pro překonání také aktuálních výzev a trendů vysokoškolského vzdělávání.

Doufáme, že tímto inspirativním a informačním mostem se ve třech uplynulých dnech pro vás stal rovněž CZEDUCON 2021. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, ať už v roli řečníků, či diskutujících posluchačů a přispěli tak k otevření mnoha zajímavých témat a jiných úhlů pohledů na současný vývoj mezinárodního vysokého školství. Nadcházející ročník fóra CZEDUCON je plánová v termínu 30. 11. - 1. 12.  2022. Záznam z celé konference bude brzy dostupný na webových stránkách www.czeducon.cz.