Ozvěny druhého dne konference CZEDUCON 2021

MB, DZS

Dům zahraniční spolupráce

Váš pravidelný informační servis z třetího ročníku fóra mezinárodního vysokoškolského vzdělávání.

Fórum mezinárodního vysokoškolského vzdělávání CZEDUCON 2021, které probíhá až do čtvrtka 17. června, má za sebou již druhý den. Doposud fórum sledovalo téměř 650 diváků. Pokud jste dnešní program zmeškali, přinášíme vám krátké ohlédnutí. Chcete se připojit na zítřejší vysílání? Zaregistrujte se na www.czeducon.cz a nalaďte si nás online. Záznam z celé akce bude navíc k dispozici na webových stránkách konference po jejím konci.

Dnešek se nesl ve znamení dvou priorit internacionalizace vysokého školství, na které se zaměřuje jak nové programové období programu Erasmus+, tak rovněž Dům zahraniční spolupráce (DZS) ve své Strategii udržitelnosti: tedy na inkluzi a digitalizaci ve vzdělávání. V kontextu mezinárodního vzdělávání klade DZS velký důraz na spolupráci s odborníky a na naplňování standardů společensky zodpovědné organizace (CSR), o čemž v úvodním příspěvku hovořila Klára Tichá Dowse, která má tuto oblast v DZS na starosti. „Chceme být atraktivním zaměstnavatelem a platným členem mezinárodní komunity, který pružně reaguje na změny v prostředí vzdělávání a výzkumu,“ vysvětlila Tichá Dowse v ranním příspěvku. Všechny čtyři priority nového programového období Erasmus+, mezi které patří inkluze a diverzita, udržitelnost, digitalizace a participace a které by měli realizátoři projektů při plánování zohlednit, představil vedoucí oddělení vysokoškolských mobilit a projektů DZS, Roman Klepetko.  „Pokud plánujete svůj první CSR projekt, tak nejprve je třeba zjistit, jestli už někdo jiný, třeba i vaše fakulta, něco v této oblasti náhodou nedělá. Můžete s institucí pak navázat partnerství,“ doporučila v úvodním příspěvku vysokoškolským institucím Sylvie Formánková, docentka z Mendelovy univerzity v Brně, která má s CSR projekty bohaté zkušenosti.

Udržitelnost v kontextu mezinárodního vzdělávání a nového programu Erasmus+
Udržitelnost v kontextu mezinárodního vzdělávání a nového programu Erasmus+

Dalších 12 prezentací se zaměřilo také na otázku digitalizace v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Velmi živá a konstruktivní diskuse se odehrála ve virtuální místnosti, na jejichž pomyslných dveří visel nápis Na počátku bylo EWP: dynamická digitalizace mezinárodních vztahů. Rokující z řad zahraničních oddělení šesti českých univerzit si zde vyměňovali své zkušenosti z naplňování cílů nové iniciativy Erasmus without papers cílící na digitalizaci administrace studentských mobilit. Vyšlo najevo, že každá škola používá jiný systém digitální správy podle svých specifických podmínek a IT možností. Trend potvrdila také anketa, do které se zapojily sledující z jiných vysokých škol.

Anketa v rámci debaty: Na počátku bylo EWP: dynamická digitalizace mezinárodních vztahů
Anketa v rámci debaty: Na počátku bylo EWP: dynamická digitalizace mezinárodních vztahů

„My jsem si třeba pořídili systém IUS. Nemusíme nadále jít cestou papír, kalkulačka, excel, email – museli jsme se ale UIS naučit. Další komplikací bylo, že jsme museli paralelně používat klasické postupy administrace, protože jsme takto zahájili procesy ve starém období Erasmus+. Těšíme se na nové období Erasmu a nové způsoby. Uzavřeme éru chaosu a započneme éru digitální a jednotnou,“ popsal hektickou realitu posledních let Lukáš Pospíšil z České zemědělské univerzity v Praze.

Na počátku bylo EWP: dynamická digitalizace mezinárodních vztahů
Na počátku bylo EWP: dynamická digitalizace mezinárodních vztahů

Přechod do online prostoru byly v důsledku epidemiologických opatření nuceni řešit také zástupkyně Komunikačního a informačního oddělení DZS, Lucie Durcová a Radka Vavroušková. Ty ve své prezentaci popsaly největší výzvy, kterým muselo DZS za uplynulý rok čelit. Neustále se měnící podmínky pro koordinátory a účastníky mezinárodních programů způsobily v prvních týdnech nejen pro DZS nepříjemný informační chaos, který byl třeba zkrotit. „V čase krize bychom neměli strkat hlavu do písku, ale aktivně komunikovat. Nejprve jsme si museli vytvořit krizový plán komunikace. Zjistili jsme, že nesmíme čekat, ale aktivně témata novinářům nabízet,“ popsala začátky pandemie v oddělení jeho vedoucí Lucie Durcová.

Copak se dá vyjet? Propagace mezinárodních programů v době pandemie
Copak se dá vyjet? Propagace mezinárodních programů v době pandemie

O tom, jak vypadala v uplynulém roce virtuální mobilita očima zástupců sítě Erasmus Student Network (ESN) mluvily na sklonku konferenčního dne Adéla Smejkalová a Tereza Kadlecová z ESN. „Mezi našimi studenty magisterských programů zájem o virtuální mobility je. U těch bakalářských však stále převažuje zájem o fyzické mobility – virtuální mobilita je spíše odradila, protože oceňují onen kulturní prvek mobility,“ popsala svojí profesní zkušenost Smejkalová. Obě prezentující představily také hlavní projekty, na kterých lidé z ESN v posledním roce pracovali. Vedle nové aplikace Erasmus+ pro vyjíždějící studenty to byla i platforma InclusiveMobility.eu, která nyní slouží jako hlavní zdroj informací pro studenty se speciálními potřebami se zájmem o studijní výjezdy.

Virtuální mobilita a digitalizace programu Erasmus z pohledu studentské organizace
Virtuální mobilita a digitalizace programu Erasmus z pohledu studentské organizace

CZEDUCON 2021 tímto příspěvkem však zdaleka neskončil. Těšíme se na vás opět zítra v 9:00 v našem virtuálním studiu. Navštivte web konference a vyberte si z nabitého zítřejšího programu příspěvek podle vašeho zájmu. Jen se nezapomeňte registrovat, ať vám už nic neunikne.