Začíná třídenní fórum mezinárodního vzdělávání CZEDUCON 2021. Registrujte se a sledujte konferenci online

GP, MB, DZS

Dům zahraniční spolupráce

Těšte se na aktuality ze světa internacionalizace vysokého školství, příklady z praxe a řadu renomovaných hostů.

Fórum mezinárodního vysokoškolského vzdělávání CZEDUCON 2021, pořádané Domem zahraniční spolupráce (DZS), proběhne online ve dnech 15.–17. 6. 2021. Kapacita účastníků je neomezená a otevřená každému, koho téma mezinárodního vysokoškolského vzdělávání zajímá. V průběhu celého programu bude zajištěn simultánní přepis mluveného slova. Vybírejte z bohatého programu, který najdete na stránkách akce www.czeducon.cz.

Účast je pro všechny zájemce bezplatná, stačí se registrovat.

Název podtitulu třetího ročníku (Ne)připraveni na změny? neodráží pouze nutnost reagovat na změny ve vysokém školství v důsledku pandemie covid-19. Změn bude celá řada. V roce 2021 začalo nové sedmileté období programu Erasmus+. V evropském kontextu byly stanoveny nové priority vyjádřené aktualizovanou vizí na vytvoření Evropského prostoru pro vzdělávání nebo Akčním plánem digitálního vzdělávání. Na národní úrovni pak byla přijata Strategie internacionalizace VŠ, poprvé vytvořena jako samostatný dokument v rámci Strategického záměru ministerstva pro oblast VŠ na období od roku 2021. Budoucnost mezinárodního vzdělávání je plánována i na úrovni institucí, ať už v rámci nových strategických záměrů vysokých škol nebo nových strategií Domu zahraniční spolupráce.

Těšit se můžete na příspěvky ve čtyřech tematických okruzích:

  • Krizový management
  • Erasmus+ v novém
  • Nové priority internacionalizace
  • Strategické řízení a budování kapacit

Program zahájí panelová diskuze ředitelky DZS Dany Petrove s náměstkem MŠMT Pavlem Dolečkem, rektorkou VŠE Hanou Machkovou a rektorem MU Martinem Barešem o dopadech covid-19 na internacionalizaci VŠ.

Během tří konferenčních dnů nabídne divákům program více jak 40 příspěvků zaměřených na různé oblasti vysokého školství. O tom, jak připravit vysokoškolské stipendisty na krizové situace během jejich pobytu, bude mluvit Kristýna Džmuráňová z Komise J. W. Fulbrighta. Novou tvář a komunikaci značky iniciativy Study in the Czech Republic představí Radana Zbořilová, Klára Tonková a Tamara Almeida z DZS a o sociální inkluzi a mobilitě, což je jedna z priorit programu Erasmus+, budou mluvit František Trapl a Lenka Gulová z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Začínáme vždy v 9:00 a program končí každý den nejpozději ve 14:30. Zaregistrovaným účastníkům přijde e-mail s odkazem, přes který se budou moci na akci připojit.

Záznamy všech prezentací budou registrovaným účastníkům k dispozici také po konferenci.

CZEDUCON Pozvánka