Ozvěny prvního dne konference CZEDUCON 2021

MB, DZS

Dům zahraniční spolupráce

Váš pravidelný informační servis z třetího ročníku fóra mezinárodního vysokoškolského vzdělávání.

Máme za sebou první den online konference mezinárodního vysokoškolského vzdělávání CZEDUCON 2021, která probíhá až do čtvrtka 17. června. Dnešní program od 9:00 do 14:00 sledovalo přes 500 účastníků. Pokud jste první den zmeškali, přinášíme vám krátké ohlédnutí. Chcete se připojit na další dny programu? Zaregistrujte se na www.czeducon.cz.

Letošní ročník nesoucí podtitul (Ne)připraveni na změny? příhodně otevřela panelová diskuze na téma Dopad COVID-19 na internacionalizaci VŠ. Mezi panelisty se představili: ředitelka DZS Dana Petrova, náměstek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Pavel Doleček, rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze Hana Machková a rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš. Diskutující se shodli, že probíhající pandemie výrazně změnila prostředí vysokoškolské internacionalizace, ovšem také ukázala nové možnosti kooperace zahraničních odborníků díky digitálním nástrojů ve vzdělávání a komunikaci. Online prostředí usnadňuje organizaci globálních konferencí, pracovních skupin, ale také třeba zapojení zahraničních odborníků do obhajob disertačních prací. Debata se věnovala i další prioritní oblasti současného vzdělávání a zároveň i letošního CZEDUCONu, tedy inkluzi a udržitelnosti v kontextu českého vysokého školství a internacionalizace.

Panel Czeduocn 2021
Panelová diskuze: Dopad COVID-19 na internacionalizaci VŠ

Po úvodním příspěvku program nabídl dalších 13 prezentací a panelových diskuzí, přičemž si sledující mohli vybrat, do jaké virtuální místnosti vstoupí. Dozvědět jste se tak například mohli o tom, jaké služby nabízí Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) nebo zjistit, jaká je role sítě Erasmus Student Network na českých univerzitách a jak přispívá k internacionalizaci.

Internacionalizace nikdy neznamená jen jednosměrný pohyb. S jakými výzvami se setkávají čeští vědci a vědkyně, kteří se po několikaletých zahraničních zkušenostech vrátili na české vědecké pracoviště? Svoji zkušenost sdíleli vědci z komunity Czexpats In Science přímo s posluchači v interaktivní panelové diskuzi. Jako jeden z nejzásadnějších problémů přitom hosté vnímali, že na českých vědeckých ústavech chybí mechanismus, který by nově příchozím kolegům usnadnil ve staronovém prostředí hladkou integraci.

O integraci hovořili také Erika Lahká a Oleg Fetisov z ČVUT v Praze, kteří na pražské univerzitě pomáhají zahraničním studentům začlenit se do českého studijního, ale i mimo studijního života. Na ČVUT nyní studuje 3 400 zahraničních studentů, kteří se zde mohou obrátit na kariérové centrum nebo vyhledat právní bezplatnou pomoc v souvislosti s ubytováním či vízovým stykem. „Spokojený student je pro nás ten nejlepší marketingový nástroj nesrovnatelný s jakoukoliv facebookovou kampaní,“ vysvětlil Fetisov s tím, že takové služby představují elementární předpoklad pro úspěšnou internacionalizaci vysokých škol.

Trendy Czeduocn 2021
Moderní trendy pro podporu a posílení komunity zahraničních studentů

„Měli bychom klást důraz na spolupráci. Není to revoluce, ale evoluce, která nás vede k internacionalizaci. My, mezinárodní vzdělavatelé, jsme takovými mosty mezi domácím a zahraničním prostředím.“ Slova moderátora Christophera Medalise z Palackého univerzity v Olomouci jednoho z posledních příspěvků s názvem Strategic Leadership in Comprehensive Internationalization velmi dobře vystihují smysl a největší výzvy internacionalizace na vysokých školách.

Strategic Leadership in Comprehensive Internationalization
Strategic Leadership in Comprehensive Internationalization

Jakým způsobem dosáhnout efektní spolupráce v mezinárodním prostředí a jak se stát těmito mosty internacionalizace? Vodítko nám možná poskytnou již další dva dny fóra CZEDUCONU. Těšíme se na vás opět v 9:00 v našem virtuálním studiu, zajímavé příspěvky si můžete vybírat z bohatého programu konference. Registrujte se, ať vám nic z letošního CZEDUONU neunikne.