Ozvěny třetího dne konference CZEDUCON 2021

MB, DZS

Dům zahraniční spolupráce

Váš pravidelný informační servis z třetího ročníku fóra mezinárodního vysokoškolského vzdělávání.

Třídenní online fórum mezinárodního vysokoškolského vzdělávání CZEDUCON 2021 se dneškem nachýlilo ke konci. Doposud konferenci sledovalo téměř 680 diváků. Pokud jste dnešní program zmeškali, přinášíme vám krátké ohlédnutí.

Jakému tématu se věnovali řečníci dnešních příspěvků? Byla to především oblast digitalizace v internacionalizaci současného vysokoškolského vzdělávání. O té hovořil ve svém úvodním příspěvku Svět přes obrazovku: Jak digitální revoluce ovlivní internacionalizaci vysokých škol? Jakub Tesař, vedoucí odboru vysokoškolského vzdělávání Domu zahraniční spolupráce (DZS). Mimo jiné zde upozornil na fakt, že právě digitalizace, která se v prostředí (nejen) vysokých škol stala v důsledku pandemie COVID-19 nezbytností, se prolíná a úzce souvisí i s dalšími oblastmi internacionalizace, jako jsou inkluze, udržitelnost nebo participace. Přestože jsme se leccos o digitalizaci během uplynulého roku naučili, jsme teprve na začátku. „Vývoj posledního roku obnažil naplno trendy, které už tu byly déle. Zároveň ovšem poukázal na nutnost lepší komunikace a koordinace mezi jednotlivými složkami vzdělávacích institucí, jako jsou třeba IT oddělení a zahraniční oddělení vysokých škol,“, poukázal na jednu ze současných výzev Tesař. Zároveň zmínil čtyři základní oblasti, do kterých digitalizace vysokých škol významně promlouvá. Jsou jimi administrativa, marketing, výuka a mobility.

Svět přes obrazovku: Jak digitální revoluce ovlivní internacionalizaci vysokých škol?
Svět přes obrazovku: Jak digitální revoluce ovlivní internacionalizaci vysokých škol?

O digitalizaci administrativy jsme měli příležitost slyšet i během včerejšího fóra, ostatním oblastem se věnovaly dnešní prezentace a diskuze. Dopoledne se měli sledující možnost seznámit s výhodami i nástrahami re-brandingu značky ve vysokoškolském prostředí z úst zástupců iniciativy Study in the Czech Republic (STUDY IN), která se nachází ve fázi implementace nového brandu. Výsledky šetření mezi studenty a své zkušenosti s virtuální výměnou s účastníky sdílely zástupkyně jedné české a čtyř zahraničních vysokých škol. „Studenti, kteří dokázali studovat samostatněji a měli schopnost seberegulace, byli motivovanější a také úspěšnější v online studiu. Ztráta motivace studentů je klíčovým faktorem. Musíme prostředí online výuky studentům přizpůsobit tak, aby motivaci opět nacházeli,“ popsala jeden z bodů, na kterém se všichni diskutující shodli, Rasa Pocevičienė, z litevské Siauliai State College.

Towards virtual and blended mobility: exploring European COVID online learning experience and its implications
Towards virtual and blended mobility: exploring European COVID online learning experience and its implications

Klíčovým prvkem internacionalizace je spolupráce, ať už mezi studenty, akademiky nebo odborníky. A právě o metodě zvané Collaborative Online Interantional Learning (COIL) v online prostředí hovořily Petra Key z Univerzity Palackého v Olomouci a Reinout Klamer z The Hague University of Applied Sciences. „Klíčovými předpoklady pro efektivní kolaborativní výuku je osvojení si tzv. soft skills, jako jsou umění naslouchat nebo vyjednávat. Na mezinárodní úrovní je tu ještě mezikulturní dimenze.  Proto nemůžeme studenty z různých kultur pouze rozdělit do skupiny a říct jim, ať pracují, musíme je na spolupráci připravit. Je to jako bychom je hodili do vody a řekli, ať plavou,“ popsala Key hlavní předpoklad úspěšného COIL projektu.

Enhancing student engagement and team collaboration in online international learning environments
Enhancing student engagement and team collaboration in online international learning environments

Jak si máme představit takovou mezikulturní virtuální třídu a partnerství, nám přiblížili v posledním příspěvku dnešního dne Christopher Medalis z Univerzity Palackého v Olomouci a Paul G. Nixon z The Hague University of Applied Sciences.  Druhý jmenovaný koordinuje mezinárodní virtuální projekt sedmi zahraničních univerzit, do kterého je zapojena také brněnská Masarykova univerzita. „Kdybych věděl to, co vím teď, snad bych do toho ani nešel, tak moc je to komplikované“, řekl na úvod svého bloku Nixon. „Ale přesto vám řeknu: pokud můžete, prostě to udělejte a jděte do toho. Výsledek a zkušenosti jsou nedocenitelné,“ zakončil tak příznačně dnešní den konference.

Bringing Study Abroad Online at Home: Developing Virtual Partnerships and Exchanges
Bringing Study Abroad Online at Home: Developing Virtual Partnerships and Exchanges

Děkujeme všem účastníkům za účast, jsme rádi, že jste do toho šli s námi a připojili se letos online!