Národní zpráva: Monitoring internacionalizace českého vysokého školství

25. 02. 2021

Zpráva identifikuje 8 hlavních oblastí, na které je třeba se zaměřit za účelem posílení internacionalizace českých vysokých škol, a nabízí řešení a doporučení na národní a institucionální úrovni.

Pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a DZS byl na podzim roku 2018 zahájen program Monitoringu internacionalizace českého vysokého školství (MICHE). Tým zahraničních expertů navštívil celkem 12 českých veřejných vysokých škol a tato zpráva shrnuje jejich poznatky, hlavní body a trendy, které jsou společné pro většinu zúčastněných univerzit, a dále problémy, které mají národní význam a důsledky.