Síť Euroučňů

EuroApprentices Network neboli Síť Euroučňů vznikla v roce 2017 v rámci Agendy dovedností pro Evropu z iniciativy několika národních agentur programu Erasmus+. V roce 2022 je do jejích aktivit zapojeno kromě Česka ještě Německo, Rakousko, Finsko, Španělsko, Polsko, Portugalsko a Itálie. Cílem iniciativy je propojit studenty odborných škol z různých zemí, kteří absolvovali zahraniční stáž s programem Erasmus+, a podpořit je ve sdílení jejich zážitků a zkušeností s veřejností. Snahou je informovat potenciální zájemce o přínosech programu a o příležitostech, které mladým lidem nabízí.

Proč se do sítě zapojit?

Vybraní absolventi zahraničních pracovních stáží ze zapojených zemí, kteří se stanou členy Sítě Euroučňů, jsou pak zároveň ambasadory odborného vzdělávání a přípravy. Díky tomu, že ve svých regionech na školních akcích, konferencích a přednáškách sdílí svoje osobní zkušenosti ze zahraniční stáže s programem Erasmus+, mohou zájemci lépe pochopit, co pracovní stáž obnáší a jaký dopad může mít na profesní růst zúčastněných. Žáky nižších ročníků může tato zkušenost motivovat k budoucí účasti na zahraniční stáži. V neposlední řadě Euroučni přispívají k zatraktivnění oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Jak se do sítě zapojit?

Nominováním školou

Máte ve škole šikovné žáky? Stačí vyplnit přihlášku a k ní připojit jako přílohu představení žáka a jeho stáže, které může mít libovolnou formu (text, krátké video, PPT a další formáty) v anglickém jazyce. Na základě došlých přihlášek vybereme nové Euroučně.

Vlastní nominací

Do Sítě Euroučňů se můžete zapojit i samostatně bez prostřednictví školy. Pokud jste v průběhu studia na odborné škole nebo učilišti absolvovali pracovní stáž v rámci programu Erasmus+, stačí vyplnit přihlášku a k ní přiložit krátké video nebo text v angličtině: popište kdo jste, jaký jste studovali obor, kdy, kde a jak dlouho jste byli na stáži, a proč vás zaujala nabídka zapojit se do Sítě Euroučňů. Kreativitě se meze nekladou. Na základě došlých přihlášek vybereme nové Euroučně.

Co musí budoucí Euroučeň splňovat?

Podmínkou zapojení je absolvování stáže v rámci programu Erasmus+ (stáž by měla být ukončena do termínu zasílání přihlášek) a alespoň komunikační znalost angličtiny. Hlavní motivací pak je účast na národním setkání Euroučňů v Praze a možnost výjezdu na evropské setkání, jehož náklady budou vybraným Euroučňům hrazeny z programu Erasmus+.

Mezinárodní setkání Euroučňů

Hlavní akcí Sítě je mezinárodní setkání Euroučňů, které se koná jednou v roce a pokaždé v jiné zemi. To první proběhlo v roce 2017 v Kolíně nad Rýnem, druhé ve Vídni a v roce 2019 hostilo setkání na Maltě. V roce 2022 se setkání uskutečnilo v Praze.

Podívejte se, jak to na pražském setkání vypadlo:

Vedle mezinárodních setkání každá národní agentura programu Erasmus+ organizuje národní setkání Sítě a mnohé další národní a mezinárodní aktivity (semináře, konference, veletrhy), kterých se Euroučni mohou účastnit.

Novinky

 • Staňte se tváří Erasmus+. Právě hledáme nové Euroučně

  Euroučňové na mezinárodním setkání v Praze

  Přihlásit se můžou žáci nebo absolventi učilišť a odborných škol, kteří se zúčastnili pracovní stáže Erasmus+.

  Hledáme nové ambasadory programu Erasmus+ do mezinárodní Sítě Euroučňů (EuroApprentices Network). Zapojit se můžou žáci a absolventi středních i vyšších odborných škol, kteří během studia vyjeli na zahraniční odbornou stáž s programem Erasmus+. Další podmínkou je alespoň komunikativní znalost angličtiny, a především motivace sdílet svoje zážitky a zkušenosti s ostatními.

  Číst dále

 • 03.10. 2022: Stáž s Erasmem mě úplně změnila, říká Euroučeň Jiří Pavlík, který reprezentoval Česko na mezinárodním setkání k 35. výročí Erasmu

  Jiří Pavlík

  Jak probíhalo mezinárodní setkání očima českého vyslance? A jak vzpomíná na svůj výjezd? Přečtěte si celý rozhovor.

  Jiří Pavlík absolvoval Střední školu technických oborů v Havířově, kde se vyučil automechanikem. Během studia se zapojil do programu Erasmus+ a vycestoval hned na dvě odborné stáže do zahraničí. V roce 2018 zamířil nejprve na dvoutýdenní pobyt do anglického Porthsmouthu a pak vyrazil na tři měsíce do Portugalska. Svoje zkušenosti a zážitky nyní sdílí v rámci evropské Sítě Euroučňů. Kromě toho byl Domem zahraniční spolupráce nominován, aby v Bruselu vystoupil na slavnostním setkání u příležitosti 35. výročí programu Erasmus.   

  Číst dále

 • 20.-23. 09. 2022: Praha hostila čtvrté mezinárodní setkání Euroučňů

  Setkání Euroučňů v Praze 2022

  Po Německu, Rakousku a Maltě se stalo Česko čtvrtou zemí, ve které se setkali absolventi stáží Erasmus+ z osmi evropských zemí.

  Téměř padesátka žáků odborných škol z Česka, Německa, Rakouska, Finska, Španělska, Polska, Portugalska a Itálie se minulý týden sešla na čtyřdenním mezinárodním setkání v Praze ve dnech 20.–23. 9. Českou republiku reprezentovalo celkem 11 žáků.

  Účastníky spojovala zkušenost s absolvováním zahraniční stáže s podporou programu Erasmus+. Všichni jsou také zapojení do aktivit evropské Sítě Euroučňů (EuroApprentices Network), která sdružuje absolventy programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava

  Číst dále

 • 20. 9. 2022: Oslava Evropského roku mládeže. Jak probíhal festival Příští stanice svět?

  Příští stanice svět 2022

  Dne 20. 9. 2022 se v prostorách Domu zahraniční spolupráce konal druhý ročník úspěšné akce Příští stanice svět, tentokrát s podtitulem Festival příležitostí pro mladé.

  Součástí programu byly workshopy, diskuze a přednášky se zajímavými hosty, ať už odborníky ve vzdělávání, kultuře, ekologii, realizátory mezinárodních projektů nebo absolventy zahraničních studií, stáží a dobrovolnictví. 

  V části nazvané Jak vyrazit do zahraničí už na střední se o své zážitky z praxe v podělili dva z Euroučňů - Veronika a Tobiáš ze Střední odborné školy obchodu a služeb v Olomouci, kteří díky Erasmu prožili tři týdny na Kypru jako kuchaři.

  Číst více

 • 09. 06. 2022: Setkání euroučňů aneb proč jet na stáž do zahraničí

  Národní setkání Euroučňů

  Do Prahy se sjeli studenti odborných škol, aby sdíleli svoje zkušenosti s programem Erasmus+. 

  V prvním červnovém týdnu se do Prahy sjeli studenti odborných škol z různých koutů republiky, aby se zapojili do aktivit evropské Sítě Euroučňů (EuroApprentices Network), která sdružuje absolventy programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava

  Setkání se konalo v Rezidenci Dlouhá 17 ve Starém městě a zúčastnilo se ho 14 studentů, kteří reprezentovali pestrou paletu oborů včetně karosáře, kuchaře, cukrářky, kadeřnice, zubní techničky a kosmetičky. Zapojili se také studenti nábytkářské výroby, podnikání, veřejnoprávní činnosti nebo provozu diplomatických služeb.  

  Číst dále