Setkání Euroučňů ve Finsku se neslo ve znamení inspirace digitálními inovacemi a udržitelností

Erasmus+

Helsinky se staly místem setkání ambasadorů programu Erasmus+, kteří sdíleli své zkušenosti a diskutovali o evropských tématech.

Mezinárodní setkání Euroučňů

Setkání Euroučňů se zúčastnilo 46 mladých absolventů odborných stáží Erasmus+ z 12 zemí včetně Česka, které zde mělo čtyři zástupce. Cílem bylo podpořit horizontální priority (digitalizaci, udržitelnost, participaci a inkluzi) a dát účastníkům možnost navázat nová přátelství a spolupracovat na inovativních projektech.

Celý program byl zahájen „Evropským tržištěm“. V jeho průběhu měli Euroučni možnost se navzájem poznat a ochutnat příklady typických národních dobrot, které s sebou přivezli. Následující tři dny pak byly plné různorodých aktivit.  

Euroučni se zapojili do workshopů na téma umělé inteligence, ekologie či evropských hodnot. Své poznatky si ale vyzkoušeli i v praxi. V rámci denních výzev vytvořili fotografie prezentující jejich postoj k programu Erasmus+ a zahraničním mobilitám, s pomocí umělé inteligence připravili video nebo si vyrobili drobné umělecké dílko z recyklovaných materiálů. Jak je důležité se postarat o čistotu moří a oceánů, se dozvěděli a vyzkoušeli na vlastní kůži při aktivitě se zajímavým názvem sea plogging. Je to poměrně běžná a populární finská iniciativa, která spočívá v propojení příjemného s užitečným – pádlování na kajaku a sbírání odpadků z moře

Mezinárodní setkání Euroučňů

S Helsinkami se Euroučni seznámili prostřednictvím orientační hry, při které plnili zajímavé úkoly (například zazpívat finsky finskou hymnu nebo naučit se od kolemjdoucích některá finská slova). A protože Euroučni jsou žáky nebo absolventy odborných škol, nemohla v programu chybět ani návštěva jedné z nich.  

Poslední odpoledne bylo věnováno návštěvě místních zajímavostí, jako je továrna na sladkosti Fazer a pevnost Suomenlinna, která je zapsána na Seznamu světového dědictví UNESCO. Setkání bylo zakončeno večeří na lodi, během které bylo oznámeno místo příštího mezinárodního setkání, Rumunsko.

Dojmy Euroučňů

A co si ze setkání odnášejí samotní účastníci?

Karel: „Mimo klasické klišé jako je vytvoření nových přátel, kontaktů v zahraničí a otestování vlastní znalosti angličtiny pro mě bylo setkání Euroučňů přínosné hlavně díky tomu, že jsem po delší době mohl zpomalit tempo a na chvíli si odpočnout a užívat života. A vůbec nejlepší bylo trávit tento čas s lidmi se, kterými sdílím jedno společné, a to je zkušenost s Erasmem. Ze setkání si odnáším spoustu nezapomenutelných zážitků od finské sauny přes večerní vyprávění vtipů po návštěvu místní střední školy. Na závěr bych chtěl jen poděkovat za možnost se setkání Euroučňů zúčastnit a budu se těšit na nějaké další setkání v budoucnu.“

Alois: „Jsem velmi rád, že jsem se mohl zúčastnit mezinárodního setkání ve Finsku. Otevřelo mi oči v mnoha oblastech, například v udržitelnosti materiálů a demokratickém životě v Evropské unii. Poznal jsem zde mnoho nových lidí, nabral nové znalosti ohledně jejich kultury, zvyků a stravy. Nejlepší zážitek tady bohužel vypíchnout nemůžu, protože všechno bylo výborné a na 100 %. Bylo mi velkou ctí že jsem mohl být součástí něčeho tak skvělého jako bylo letošní setkání v Helsinkách.“

Eliška: „Mezinárodní setkání ve Finsku byla skvělá zkušenost pro můj profesní i osobní rozvoj. Měla jsem možnost potkat skvělé mladé lidi s otevřenou myslí, jako mám já. Zároveň jsem se naučila novým věcem a poznala různé kultury. Erasmus a mezinárodní setkání jsou výborným způsobem seberozvoje, a proto bych tyto příležitosti doporučila každému, bez ohledu na věk, kdo se nebojí chodit za hranice své komfortní zóny.“

Kateřina: „Od začátku byl náš program plný aktivit, kde jsme měli šanci se poznat. Jako první byl European market, kde na nás čekalo mnoho ochutnávek z různých zemí. Nejzábavnější částí pro mě byly workshopy, kde jsme probírali například cirkulární ekonomiku, udržitelnost, demokracii a evropské hodnoty. Měli jsme také možnost nahlédnout do místní školy a zjistit, jak funguje finské školství, což bylo obzvlášť zajímavé. Moc jsem si to užila, za pár dní jsem se naučila spoustu nového, našla nové kamarády z různých zemí, diskutovala o důležitých tématech a procvičila angličtinu v milém a krásném prostředí s otevřenými lidmi plnými zkušeností. Jsem ráda, že jsem mohla být součástí tohoto setkání a že patřím do této úžasné komunity, která mi přináší spoustu možností. Budu se těšit příště!“

Co je Síť Euroučňů? 

EuroApprentices Network neboli Síť Euroučňů vznikla v roce 2017 v rámci Agendy dovedností pro Evropu z iniciativy několika národních agentur programu Erasmus+. K letošnímu roku je do jejích aktivit zapojeno kromě Česka ještě Belgie, Finsko, Itálie, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko a Švédsko.  

Cílem iniciativy je propojit studenty odborných škol z různých zemí, kteří absolvovali zahraniční stáž s programem Erasmus+, a podpořit je ve sdílení jejich zážitků a zkušeností s veřejností. Snahou je informovat potenciální zájemce o přínosech programu a o příležitostech, které mladým lidem nabízí.