Participace i evropské hodnoty. Co rezonovalo konferencí Erasmus+ ambasadorů v Seville?

Tomáš Novotný, Euroučeň

Erasmus+

Erasmus+ ambasadoři z celé Evropy se mohli propojit na konferenci o občanské participaci se španělskou národní agenturou SEPIE.

Sevilla setkání Erasmus+ ambasadorů

Ve španělské Seville se ve dnech 3. až 5. dubna konala konference TCA (Training Cooperation Activities) s názvem Civic participation and EU values. Make Europe shine!, kterou pořádala španělská národní agentura SEPIE. Cílem akce bylo vytvořit a udržovat síť Erasmus+ ambasadorů, propojit angažované lidi a informovat o volbách do Evropského parlamentu.

Na akci byla přítomna velmi různorodá paleta účastníků – od členů sítě Euročňů, přes učitele a zaměstnance škol, zaměstnance národních agentur po neziskové organizace. Celkem se zde sešlo přes 150 účastníků z více než 20 zemí.

Foto: Tomáš Novotný
Foto: Tomáš Novotný

Po úvodních slovech a přednášek nás čekala prezentace s názvem „It’s about EU (You!)“, po které následovala velmi zajímavá debata na téma, jak efektivně komunikovat. Během odpoledne jsme měli spoustu možností seznamovat a propojovat se napříč celým spektrem účastníků. Před večeří jsme byli pozváni na prohlídku královského paláce v centru města - Real Alcázar.

Čtvrteční den byl plný inspirativních přednášek, dopoledne jsme se zaměřili na evropská témata, jako jsou „What does Europe mean to you?Plenary session on civic engagement and European values“ či „Presentation of good practices“, kde jsme společně s dalšími Euroučni (členy sítě Euroapprentices) měli krátký vstup o tom, co děláme pro rozšíření informovanosti o možnostech, které Erasmus+ nabízí.

Přednáška o síti Euroučňů. Foto: Tomáš Novotný
Přednáška o síti Euroučňů. Foto: Tomáš Novotný

Odpoledne jsme se rozdělili do menších skupin na jednotlivé workshopy. Zúčastnil jsem se workshopů „Nástroje společnosti Microsoft pro podporu účasti a hodnot“ a „Nástroje a strategie, jak se stát ambasadorem programu Erasmus+“.

Večer nás čekalo zahájení Erasmus Generation Meeting, které organizoval Erasmus Student Network, společně s národními agenturami a španělskými ministerstvy. Na akci promluvili například předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen (videozdravice) nebo španělská ministryně pro mládež a děti Sira Rego. Na tomto největším setkání svého druhu bylo více než 1 300 účastníků z více než 70 zemí. Celý večer se završil koncertem Erasmus Orchestra, prvního hudebního uskupení složeného ze studentů evropských konzervatoří a hudebních institutů, kteří se zúčastnili nebo účastní mezinárodní mobility v rámci programu Erasmus+.

Koncert Erasmus Orchestra. Foto: Tomáš Novotný
Koncert Erasmus Orchestra. Foto: Tomáš Novotný

V pátek jsme byli znovu rozděleni do skupin a účastnili se iniciativy s názvem „Erasmus goes to town!“. Na různých školách v Seville jsme sdíleli naše zkušenosti a praktické informace s žáky, učiteli, pedagogy a studenty. Já jsem navštívil školu I.E.S. Punta del Verde, která je velmi aktivní v Erasmus+ projektech. Po krátké prezentaci od ředitelky školy jsme měli společnou debatu se studenty, kteří přes program Erasmus+ vyjeli nebo teprve vyjedou. Odpoledne jsme měli závěrečný blok, kde jsme shrnuli výsledky této akce.

Návštěva na škole I.E.S. Punta del Verde. Foto: Tomáš Novotný
Návštěva na škole I.E.S. Punta del Verde. Foto: Tomáš Novotný

Tomáš Novotný je členem Sítě Euroučňů, v rámci které vybraní absolventi zahraničních pracovních stáží ze zapojených zemí mohou ve svých regionech na školních akcích, konferencích a přednáškách sdílet svoje osobní zkušenosti ze zahraniční stáže s programem Erasmus+.