Euroučňové se setkali na Azorech, získali nejen nové kontakty

Proběhlo další setkání absolventů stáží Erasmus+ z 10 zemí Evropské unie, tentokrát na portugalských Azorských ostrovech.

Čeští euroučni na teambuildingu
Čeští Euroučni na teambuildingu

Na pětidenním mezinárodním setkání Euroučňů na ostrově Terceira na Azorech, které se konalo od 20. do 24. dubna, měli mezi sebou účastníci možnost sdílet své zkušenosti ze zahraničí, co je ke stáži v cizině motivovalo, a jak chtějí dál zvyšovat povědomí veřejnosti o programu. 6 reprezentantů z Česka mělo příležitost se setkat se svými zahraničními protějšky, kterých bylo celkově 47 z 10 evropských zemí zapojených do evropské Sítě Euroučňů programu Erasmus+.

Přes den byli zaměstnáni různými workshopy, přednáškami a semináři na témata jako jsou evropské hodnoty, udržitelnost či sociální média, večer pak měli prostor na poznávání se s ostatními a navazování kontaktů. Tento networking byl podle většiny z nich i jedním z největších přínosů akce. Zúčastnili se také různých exkurzí do přírody (vydali se sázet stromy, do sopečné jeskyně, či na sledování velryb), ale i do města.

Workshop o motivaci být Erasmus+ Ambasadorem. Foto:DZS
Workshop o motivaci být Erasmus+ Ambasadorem

Tomáš Novotný, absolvent oboru Provoz diplomatických služeb na SOŠ pro administrativu v EU, o setkání s ostatními stážisty míní: „Je to naprosto úžasná příležitost seznámit se s mladými lidmi z celé Evropské unie. Přidanou hodnotu tohoto setkání vidím v tom, že se zde můžeme také naučit nové věci – například jsme se zde účastnili mini workshopu na portugalštinu a zaměřili jsme se také na Evropské hodnoty a Storytelling. Azorské ostrovy jsou podle mě nejlepším místem, kde se můžeme dozvědět něco o udržitelnosti a uhlíkové stopě.

Tomáš prošel stáží v advokátní kanceláři v irském Dublinu. „Stáž mi přinesla velmi kvalitní pracovní zkušenosti, cenné kontakty na celý život, mezinárodní zkušenosti a také zlepšení jazykových dovedností. Vystoupit ze své komfortní zóny a vyzkoušet si žít v cizí zemi mě celkově v životě posunulo.

Exkurze po městě
Exkurze po městě

Právě odvážit se vystoupit ze své komfortní zóny a motivovat ostatní potenciální zájemce, aby tak učinili také, padal jako jeden z nejčastějších argumentů při workshopu „Moje motivace být Erasmus ambasadorem“. Další účastnice setkání Tereza Burďáková, která studuje veřejnosprávní činnost, doufá, že se s ostatními učni, které poznala už na setkání v Praze, brzy znovu uvidí. „Národní i mezinárodní setkání jsou pro mě velkým přínosem, jak workshopy, tak i kamarádstvím. Každý workshop vám přinese nejmíň jednou informaci, o které jste neměli ani zdání. Mezinárodní setkání jsou pro mě srdeční záležitost. Tohle setkání bylo mým druhým. Ta radost, když se všichni opět potkáme a bavíme se o všech nových zážitcích, které se nám přihodily je nepopsatelná.

Tereza se účastnila dokonce dvou stáží, v Rakousku a Španělsku. „Moje první stáž byla ve Vídni, kde jsem pracovala jako průvodkyně v muzeu. Pomohla mi se rozmluvit v cizím jazyce, a měla jsem na starost všechny věkové kategorie – od dětí ve školce, až po důchodce, tudíž jsem musela prohlídku přizpůsobit vždy jiné věkové kategorii. Mimo prohlídek jsem dělala i pár administrativních věcí jako rozřazování starých dokumentů či rozbor historických knih. Další stáž jsem absolvovala ve Španělsku, a to konkrétně v Malaze. Tam jsem pracovala ve školních kolejích, kde jsem měla na starost studentské poplatky za bydlení a za obědy. Dále kolej sloužila jako ubytování pro cizince, tudíž jsem měla na starost i ubytování cizinců. Stáž ve Španělsku mi přinesla základy španělštiny, spoustu nových kamarádů, potkala jsem lidi z různých koutů světa a naučila jsem se i pracovat s programy na PC.

Svou zkušenost z Azor shrnuje jednoduše: „Ráda bych tuhle myšlenku šířila dál – není to o místě, kde se setkání koná, ale o lidech.

Sázení stromů s českými Euroučni. Foto:DZS
Sázení stromů s českými Euroučni

Co je Síť Euroučňů?

Evropská Sít Euroučňů (neboli EuroApprentices Network), která sdružuje absolventy programu Erasmus+ v oblasti odborné vzdělávání a příprava, vznikla před šesti lety v rámci Agendy dovedností pro Evropu na podnět několika národních agentur EU. Cílí na studenty odborných škol a snaží se je podpořit v jejich zájmu informovat potenciální nové Euroučně o přínosech programu, a příležitostech, které nabízí. Kromě Česka je do aktivit této sítě zapojena řada evropských zemí, k roku 2023 to jsou: Německo, Rakousko, Itálie, Finsko, Polsko, Portugalsko, Španělsko, Belgie a Rumunsko.

Chcete se dozvědět více informací? Můžete si přečíst reportáž z letošního národního setkání českých učňů v Praze. V případě zájmu se obraťte na naše kolegyně z týmu odborného vzdělávání a přípravy: