Euroučni na národním setkání v Praze sdíleli své zkušenosti ze zahraničních stáží

Erasmus+

Do Prahy se 10.–11. února sjeli studenti odborných škol, aby sdíleli svoje zkušenosti s programem Erasmus+.

Účastnící setkání na Neviditelném teambuildingu.
Účastnící setkání na Neviditelném teambuildingu.

Pro absolventy zahraničních odborných stáží Erasmus+ z odborných škol z celé republiky, kteří jsou zapojení do mezinárodní Sítě Euroučňů, bylo pražské dvoudenní setkání příležitostí, jak se lépe poznat a vzájemně se inspirovat. Hlavním cílem mladých ambasadorů programu Erasmus+ v odborném vzdělávání je totiž sdílení svých zahraničních zážitků a zkušeností s potenciálními zájemci a veřejností, kterým budou vysvětlovat přínosy zahraničního vzdělávacího pobytu a skrze svoje vyprávění pomohou překonat obavy ze zahraničních výjezdů.

Studenti, kteří reprezentovali nejrůznější učňovské obory od automechaniků, kuchařů či kadeřníků, se nejprve účastnili vzdělávacích workshopů, ve kterých sdíleli své zážitky z odborných stáží v zahraničí či obavy, které museli překonat. Součástí programu byl i blok věnovaným prioritám programu Erasmus+, zejména inkluzi a udržitelnosti. Účastníci také analyzovali a hodnotili, které kompetence během stáže osvojili a zlepšili.

Priority Erasmu se promítly také do doprovodného programu. Při návštěvě Neviditelného teambuildingu na Novoměstské radnici je nevidomí v úplné tmě provázeli různými prostředími, ve kterých se musí běžně pohybovat, a dali všem nahlédnout do problémů, se kterými se v životě potýkají. Pro všechny to byl podle reakcí hluboký a přínosný zážitek.

Co je Síť Euroučňů?

EuroApprentices Network neboli Síť Euroučňů vznikla v roce 2017 v rámci Agendy dovedností pro Evropu z iniciativy několika národních agentur programu Erasmus+. V roce 2023 je do jejích aktivit zapojeno kromě Česka ještě Německo, Rakousko, Finsko, Španělsko, Polsko, Portugalsko, Itálie, Belgie a Rumunsko. Cílem iniciativy je propojit studenty odborných škol z různých zemí, kteří absolvovali zahraniční stáž s programem Erasmus+, a podpořit je ve sdílení jejich zážitků a zkušeností s veřejností. Snahou je informovat potenciální zájemce o přínosech programu a o příležitostech, které mladým lidem nabízí.

Chcete vědět víc? Obraťte se na naše kolegyně z týmu odborného vzdělávání a přípravy: