Praha hostila čtvrté mezinárodní setkání Euroučňů

Po Německu, Rakousku a Maltě se stalo Česko čtvrtou zemí, ve které se setkali absolventi stáží Erasmus+ z osmi evropských zemí.

Setkání Euroučňů v Praze 2022
FOTO: Petr Zewlakk Vrabec

Téměř padesátka žáků odborných škol z Česka, Německa, Rakouska, Finska, Španělska, Polska, Portugalska a Itálie se minulý týden sešla na čtyřdenním mezinárodním setkání v Praze ve dnech 20.–23. 9. Českou republiku reprezentovalo celkem 11 žáků.

Účastníky spojovala zkušenost s absolvováním zahraniční stáže s podporou programu Erasmus+. Všichni jsou také zapojení do aktivit evropské Sítě Euroučňů (EuroApprentices Network), která sdružuje absolventy programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava

Tito ambasadoři Erasmus+ sdílí své zážitky a zkušenosti s veřejností a dalšími zájemci o odbornou stáž, a pomáhají tak odbourávat možné obavy u žáků nebo jejich rodičů před zvažovaným zahraničním výjezdem. V Praze však svoje zkušenosti nejen ze stáží, ale ze samotné ambasadorské činnosti sdíleli Euroučňové mezi sebou. Setkání pro ně bylo také skvělou příležitostí, jak se vzájemně lépe poznat.

Michal Uhl na setkání Euroučňů
Setkání zahájil úvodním slovem ředitel DZS Michal Uhl

Euroučňům jsme připravili bohatý program s celou řadou workshopů a exkurzí do zajímavých podniků, jako byla prohlídka letiště Václava Havla a Střední odborné školy civilního letectví, filmových studií Barrandov, Střední školy dostihového sportu a jezdectví ve Velké Chuchli  nebo pivovaru Kozel ve Velkých Popovicích. Workshopy byly zaměřeny prakticky tak, aby pomohly mladým ambasadorům překonávat strach z vystupování před větším publikem, aby dokázali rozlišit dezinformace od ověřených zpráv v online prostoru nebo uměli sestříhat video a efektivně ho „prodat“ publiku na sociálních sítích.

Co je síť Euroučňů?

EuroApprentices Network neboli Síť Euroučňů vznikla v roce 2017 v rámci Agendy dovedností pro Evropu z iniciativy několika národních agentur programu Erasmus+. V roce 2022 je do jejích aktivit zapojeno kromě Česka ještě Německo, Rakousko, Finsko, Španělsko, Polsko, Portugalsko a Itálie. Cílem iniciativy je propojit studenty odborných škol z různých zemí, kteří absolvovali zahraniční stáž s programem Erasmus+, a podpořit je ve sdílení jejich zážitků a zkušeností s veřejností. Snahou je informovat potenciální zájemce o přínosech programu a o příležitostech, které mladým lidem nabízí.

Chcete vědět víc?Obraťte se na naše kolegyně ztýmu odborného vzdělávání a přípravy: