Síť Euroučňů

EuroApprentices Network neboli Síť Euroučňů vznikla v roce 2017 v rámci Agendy dovedností pro Evropu z iniciativy několika národních agentur programu Erasmus+. V roce 2023 je do jejích aktivit zapojeno kromě Česka ještě Německo, Rakousko, Finsko, Španělsko, Polsko, Portugalsko, Itálie, Belgie a Rumunsko. Cílem iniciativy je propojit studenty odborných škol z různých zemí, kteří absolvovali zahraniční stáž s programem Erasmus+, a podpořit je ve sdílení jejich zážitků a zkušeností s veřejností. Snahou je informovat potenciální zájemce o přínosech programu a o příležitostech, které mladým lidem nabízí.

Proč se do sítě zapojit?

Vybraní absolventi zahraničních pracovních stáží ze zapojených zemí se stanou členy Sítě Euroučňů - ambasadorů programu Erasmus+ v odborném vzdělávání. Díky tomu, že ve svých regionech na školních akcích, konferencích a přednáškách sdílí svoje osobní zkušenosti ze zahraniční stáže s programem Erasmus+, mohou zájemci lépe pochopit, co pracovní stáž obnáší a jaký dopad může mít na profesní růst zúčastněných. Žáky nižších ročníků může tato zkušenost motivovat k budoucí účasti na zahraniční stáži. V neposlední řadě Euroučni přispívají k zatraktivnění oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Jak se do sítě zapojit?

Nominováním školou

Máte ve škole šikovné žáky? Stačí vyplnit přihlášku a k ní připojit jako přílohu představení žáka a jeho stáže, které může mít libovolnou formu (text, krátké video, PPT a další formáty) v anglickém jazyce. Na základě došlých přihlášek vybereme nové Euroučně.

Vlastní nominací

Do Sítě Euroučňů se můžete zapojit i samostatně bez prostřednictví školy. Pokud jste v průběhu studia na odborné škole nebo učilišti absolvovali pracovní stáž v rámci programu Erasmus+, stačí vyplnit přihlášku a k ní přiložit krátké video nebo text v angličtině: popište kdo jste, jaký jste studovali obor, kdy, kde a jak dlouho jste byli na stáži, a proč vás zaujala nabídka zapojit se do Sítě Euroučňů. Kreativitě se meze nekladou. Na základě došlých přihlášek vybereme nové Euroučně.

Co musí budoucí Euroučeň splňovat?

Podmínkou zapojení je absolvování stáže v rámci programu Erasmus+ (stáž by měla být ukončena do termínu zasílání přihlášek) a alespoň komunikační znalost angličtiny. Hlavní motivací pak je účast na národním setkání Euroučňů v Praze a možnost výjezdu na evropské setkání, jehož náklady budou vybraným Euroučňům hrazeny z programu Erasmus+.

Mezinárodní setkání Euroučňů

Hlavní akcí Sítě je mezinárodní setkání Euroučňů, které se koná jednou v roce a pokaždé v jiné zemi. To první proběhlo v roce 2017 v Kolíně nad Rýnem, druhé ve Vídni a v roce 2019 hostilo setkání na Maltě. V roce 2022 se setkání uskutečnilo v Praze.

Podívejte se, jak to na pražském setkání vypadlo:

Vedle mezinárodních setkání každá národní agentura programu Erasmus+ organizuje národní setkání Sítě a mnohé další národní a mezinárodní aktivity (semináře, konference, veletrhy), kterých se Euroučni mohou účastnit.

Novinky

 • 12. 4. 2024: Participace i evropské hodnoty. Co rezonovalo konferencí Erasmus+ ambasadorů v Seville?

  Sevilla setkání Erasmus+ ambasadorů

  Ve španělské Seville se ve dnech 3. až 5. dubna konala konference TCA (Training Cooperation Activities) s názvem Civic participation and EU values. Make Europe shine!, kterou pořádala španělská národní agentura SEPIE. Cílem akce bylo vytvořit a udržovat síť Erasmus+ ambasadorů, propojit angažované lidi a informovat o volbách do Evropského parlamentu.

  Na akci byla přítomna velmi různorodá paleta účastníků – od členů sítě Euročňů, přes učitele a zaměstnance škol, zaměstnance národních agentur po neziskové organizace. Celkem se zde sešlo přes 150 účastníků z více než 20 zemí.

  Přečtěte si více v článku od našeho Euroučně Tomáše Novotného zde.

 • 26. 3. 2024: Sdílení zkušeností i překonávání bariér. Jak probíhalo národní setkání Euroučňů?

  Setkání Euroučňů v Praze. Foto: DZS

  Dvoudenního setkání, které proběhlo 15.-16. března v Praze, se zúčastnili absolventi odborných stáží Erasmus+ z celé republiky. Akce jim nabídla příležitost k vzájemnému propojení a sdílení svých zkušeností. Mladí ambasadoři programu Erasmus+ se tak stávají inspirací jak pro potenciální účastníky, tak pro veřejnost, protože dokážou popsat přínosy mezinárodního vzdělávání a zmírnit případné obavy ze zahraničního výjezdu dalších budoucích stážistů.

  Žáci z různých oborů (např. kuchař, elektrikář či podnikání) se první den zapojili do workshopů, na kterých se seznámili a sdíleli své zkušenosti z odborných stáží v zahraničí. Euroučni diskutovali v anglickém jazyce o překážkách, které museli překonat, kulturních rozdílech, se kterými se setkali, ale také o vlastní motivaci k výjezdu. Dále debatovali i o tom, co pro ně znamená být Evropany, a proč by EU měla i nadále podporovat tuto síť. Shodli se, že představuje investici pro budoucnost země i samotné Unie. První den byl zakončen teambuildingem ve VR parku.

  Druhý den akce odstartoval skupinovou aktivitou, během které byli rozděleni do čtyř skupin po 5 osobách, po které následovala desetiminutová reflexe v rámci skupin. Cílem bylo týmově spolupracovat a předávat si informace potřebné ke zdárnému splnění úkolu. Euroučni se také dozvěděli více o dalších možnostech programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity, o tématech aktivního občanství, participace a spolupráce. Organizátoři zdůraznili význam přínosu každého jednotlivce v širším kontextu týmové práce.

 • 29. 2. 2024: Zástupce sítě Euroučňů se zúčastnil mezinárodní konference Meet the Champions of Excellence

  foto_konference

  Dne 23. února proběhla v Bruselu, v sídle Evropského hospodářského a sociálního výboru, akce "Meet the Champions of Excellence" zaštiťovaná Evropskou komisí, které se za Českou republiku účastnil i člen sítě Euroučňů Vojtěch Sysel ze Střední školy technické a ekonomické v Brně.

  Akce byla zaměřená na vyzdvižení možností a příležitostí, které nabízí odborné vzdělávání, mimo jiné například i odborné stáže v zahraničí v rámci projektu Erasmus+. 

  První částí akce byla diskuze s vítězi soutěží EuroSkills a WorldSkills následovala panelová diskuze do které byli zapojeni i Eurokomisař Nicolas Schmid a Prezident EESC Oliver Röpke, souběžně s ní probíhaly i workshopy zaměřené na odborné dovednosti pro budoucnost Evropy. Celá akce byla dobře zvládnutá a zajištěná.

 • 16. 6. 2023: Jak jsme reprezentovali Česko ve Štrasburku

   

  Euroučeň

  Dva Euroučni, Tereza Burďáková a Tomáš Novotný reprezentovali Českou republiku na akci European Youth Event (EYE)!

  Evropský parlament otevřel 9. a 10. června své dveře 10 000 mladých lidí z Evropské unie či kandidátských zemí a mnohým dalším online. Cílem této akce bylo, aby se mladí lidé ve věku 16 až 30 let vzájemně potkali, inspirovali a vyměnili si názory s odborníky, aktivisty a rozhodujícími činiteli.

  Akce byla opravdu obřích rozměrů, kromě různého programu v prostorách Evropského parlamentu probíhal také doprovodný program v EYE village. Celkově na akci bylo přes 400 řečníků a moderátorů a více než 300 aktivit. Po celý den si účastníci mohli odpočinout u stánků různých mezinárodních, mládežnických či občanských organizací nebo zajít na jedno z 25 podmanivých uměleckých vystoupení.

  Na úvod akce v Hemicycle Evropského parlamentu nás přišla přivítat prezidentka EP Roberta Metsola, které jsme  mohli položit různé otázky. Dále jsme se účastnili například workshopu na storytelling a debaty o úloze demokracie a zapojení mládeže. Dlouho jsme se bavili o tom, jak zvýšit občanskou angažovanost v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, které se konají v roce 2024.

  V rámci doprovodného programu jsme se také účastnili kvízu o Evropské unii, kde jsme se v na místě vzniklém mezinárodním týmu dostali až do finále. V každém vítězném kole jsme měli 10minutový prostor na to, promluvit si s členy Evropského parlamentu, což bylo velmi zajímavé, mohli jsme zjišťovat jejich názory na některé témata, která nás mladé trápí.

  Po skončení akce budou nápady, očekávání a obavy mladých lidí, které vznikly během akce, shromážděny ve zprávě Youth Ideas Report, která bude rozeslána všem poslancům Evropského parlamentu.

 • 26. 4. 2023 - Euroučňové se setkali na Azorech, získali nejen nové kontakty

  Euroučňové 2023

  Proběhlo další setkání absolventů stáží Erasmus+ z 10 zemí Evropské unie, tentokrát na portugalských Azorských ostrovech.

  Na pětidenním mezinárodním setkání Euroučňů na ostrově Terceira na Azorech, které se konalo od 20. do 24. dubna, měli mezi sebou účastníci možnost sdílet své zkušenosti ze zahraničí, co je ke stáži v cizině motivovalo, a jak chtějí dál zvyšovat povědomí veřejnosti o programu. 6 reprezentantů z Česka mělo příležitost se setkat se svými zahraničními protějšky, kterých bylo celkově 47 z 10 evropských zemí zapojených do evropské Sítě Euroučňů programu Erasmus+. Číst dále

 • 16. 2. 2023 Euroučni na národním setkání v Praze sdíleli své zkušenosti ze zahraničních stáží

  Euroučňové na mezinárodním setkání v Praze

  Do Prahy se 10.–11. února sjeli studenti odborných škol, aby sdíleli svoje zkušenosti s programem Erasmus+. 

  Studenti, kteří reprezentovali nejrůznější učňovské obory od automechaniků, kuchařů či kadeřnic, se nejprve účastnili vzdělávacích workshopů, ve kterých sdíleli své zážitky z odborných stáží v zahraničí či obavy, které museli překonat. Součástí programu byl i blok věnovaným prioritám programu Erasmus+, zejména inkluzi a udržitelnosti. Účastníci také analyzovali a hodnotili, které kompetence během stáže osvojili a zlepšili.

  Číst dále

 • Staňte se tváří Erasmus+. Právě hledáme nové Euroučně

  Euroučňové na mezinárodním setkání v Praze

  Přihlásit se můžou žáci nebo absolventi učilišť a odborných škol, kteří se zúčastnili pracovní stáže Erasmus+.

  Hledáme nové ambasadory programu Erasmus+ do mezinárodní Sítě Euroučňů (EuroApprentices Network). Zapojit se můžou žáci a absolventi středních i vyšších odborných škol, kteří během studia vyjeli na zahraniční odbornou stáž s programem Erasmus+. Další podmínkou je alespoň komunikativní znalost angličtiny, a především motivace sdílet svoje zážitky a zkušenosti s ostatními.

  Číst dále

 • 3. 10. 2022: Stáž s Erasmem mě úplně změnila, říká Euroučeň Jiří Pavlík, který reprezentoval Česko na mezinárodním setkání k 35. výročí Erasmu

  Jiří Pavlík

  Jak probíhalo mezinárodní setkání očima českého vyslance? A jak vzpomíná na svůj výjezd? Přečtěte si celý rozhovor.

  Jiří Pavlík absolvoval Střední školu technických oborů v Havířově, kde se vyučil automechanikem. Během studia se zapojil do programu Erasmus+ a vycestoval hned na dvě odborné stáže do zahraničí. V roce 2018 zamířil nejprve na dvoutýdenní pobyt do anglického Porthsmouthu a pak vyrazil na tři měsíce do Portugalska. Svoje zkušenosti a zážitky nyní sdílí v rámci evropské Sítě Euroučňů. Kromě toho byl Domem zahraniční spolupráce nominován, aby v Bruselu vystoupil na slavnostním setkání u příležitosti 35. výročí programu Erasmus.   

  Číst dále

 • 20.-23. 9. 2022: Praha hostila čtvrté mezinárodní setkání Euroučňů

  Setkání Euroučňů v Praze 2022

  Po Německu, Rakousku a Maltě se stalo Česko čtvrtou zemí, ve které se setkali absolventi stáží Erasmus+ z osmi evropských zemí.

  Téměř padesátka žáků odborných škol z Česka, Německa, Rakouska, Finska, Španělska, Polska, Portugalska a Itálie se minulý týden sešla na čtyřdenním mezinárodním setkání v Praze ve dnech 20.–23. 9. Českou republiku reprezentovalo celkem 11 žáků.

  Účastníky spojovala zkušenost s absolvováním zahraniční stáže s podporou programu Erasmus+. Všichni jsou také zapojení do aktivit evropské Sítě Euroučňů (EuroApprentices Network), která sdružuje absolventy programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava

  Číst dále

 • 20. 9. 2022: Oslava Evropského roku mládeže. Jak probíhal festival Příští stanice svět?

  Příští stanice svět 2022

  Dne 20. 9. 2022 se v prostorách Domu zahraniční spolupráce konal druhý ročník úspěšné akce Příští stanice svět, tentokrát s podtitulem Festival příležitostí pro mladé.

  Součástí programu byly workshopy, diskuze a přednášky se zajímavými hosty, ať už odborníky ve vzdělávání, kultuře, ekologii, realizátory mezinárodních projektů nebo absolventy zahraničních studií, stáží a dobrovolnictví. 

  V části nazvané Jak vyrazit do zahraničí už na střední se o své zážitky z praxe v podělili dva z Euroučňů - Veronika a Tobiáš ze Střední odborné školy obchodu a služeb v Olomouci, kteří díky Erasmu prožili tři týdny na Kypru jako kuchaři.

  Číst více

 • 9. 6. 2022: Setkání euroučňů aneb proč jet na stáž do zahraničí

  Národní setkání Euroučňů

  Do Prahy se sjeli studenti odborných škol, aby sdíleli svoje zkušenosti s programem Erasmus+. 

  V prvním červnovém týdnu se do Prahy sjeli studenti odborných škol z různých koutů republiky, aby se zapojili do aktivit evropské Sítě Euroučňů (EuroApprentices Network), která sdružuje absolventy programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava

  Setkání se konalo v Rezidenci Dlouhá 17 ve Starém městě a zúčastnilo se ho 14 studentů, kteří reprezentovali pestrou paletu oborů včetně karosáře, kuchaře, cukrářky, kadeřnice, zubní techničky a kosmetičky. Zapojili se také studenti nábytkářské výroby, podnikání, veřejnoprávní činnosti nebo provozu diplomatických služeb.  

  Číst dále