V reakci na pandemii koronaviru se Evropská komise rozhodla vyhlásit v letošním roce jednu výzvu navíc. Hlásit se do ní mohou…

Jednou znovinek nového programu Erasmus+ (2021-2027) jsou akreditace organizací. Akreditace Erasmus je určena školám a…

Realizujete, nebo jste v nedávné době dokončili vzdělávací projekt s finanční podporou programu Erasmus+? Podělte se o vaše…

Seminář pro schválené žadatele z Výzvy 2020 - KA1 mobilita mezi programovými zeměmi (KA103) a mobilita mezi programovými a…

Srdečně zveme na informační seminář o nabídce stipendií a projektů mezinárodní spolupráce - AKTION, AIA, CEEPUS, Fondy EHP! …

KULATÝ STŮL EUROGUIDANCE: SPOLUPRÁCE PŘI ROZVOJI (I ONLINE) KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Rádi bychomvás pozvali na akci…

Kurz metodiky výuky českého jazykapro vyučující z řad krajanů. Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky českého…

From 20. 07. 2020, it is possible to apply for the Government scholarships awarded by the Government of the Czech Republic. The…

Nové termíny školení pro dobrovolníky - On-arrival a Mid-term byly vypsány. Termíny školení a další informace najdetev tomto…

Vletošním roce odborná porota vybírala zcelkem 46 přihlášených projektů. Do druhého kola postoupilo 13 projektů, ze kterých…