Nový evropský Bauhaus přispěje k udržitelnější Evropě a k přetvoření prostoru k životu

CZELO

Nový evropský Bauhaus (NEB) je kreativní interdisciplinární iniciativa Evropské komise. NEB v sobě sdružuje cíle Zelené dohody pro Evropu a strategie Renovation wave a propojuje je se sociálním a kulturním hnutím. Dále se snaží o pozitivní transformaci společnosti a veřejného prostoru a jeho úkolem je na evropském kontinentě vytvořit atraktivnější a udržitelnější prostředí k životu, v němž budou navrženy nové způsoby bydlení. Iniciativa v sobě kombinuje přístupy a pohledy z oblasti vědy, technologie, inovace, architektury, designu, kultury, sociologie, ekologie a udržitelnosti. Tato iniciativa stojí na trojúhelníku tvořeném třemi okruhy – 1. udržitelnost, 2. estetika/styl a 3. inkluzivita/přístupnost a cenová dostupnost.    

Nový evropský Bauhaus se v současné době nachází v počáteční fázi tzv. společného návrhu (co-design phase), který probíhá od října 2020 do léta 2021. V tomto období mohou sami občané přispívat k utváření tohoto hnutí a zasílat podněty, připomínky a konkrétní příklady z jejich okolí do jednotlivých kategorií: 1. Příklady 2. Nápady &Vize 3. Výzvy, překážky & Potřeby, a to prostřednictvím webového rozhraní Collector. Nápady a podněty jsou shromažďovány rovněž prostřednictvím událostí (jako např. Nordic co-design, 24. března 2021), panelových diskuzí a debat (např. EPRS− Inside the New European Bauhaus: How to design and build a more sustainable future?) nebo v rámci první konference Nového evropského Bauhausu, která proběhla ve dnech 22.–23. dubna 2021.