Mezinárodní vysokoškolské vzdělávání v post-pandemickém světě. ACA uspořádala první ze série strategických summitů

RV,MB, DZS

Academic Cooperation Association

Academic Cooperation Association (ACA) uspořádala první ze série summitů propojující leadery z oblasti vysokoškolské vzdělávání.

Academic Cooperation Association (ACA), mezinárodní asociace sdružující národní agentury zodpovědné za internacionalizaci vysokoškolského vzdělávání, zahájila sérii summitů ACA Strategic Summits, které se budou věnovat aktuálním výzvám v oblasti mezinárodního vysokoškolského vzdělávání.

Cílem těchto strategických summitů je propojit vedoucí představitele členských organizací ACA a dalších národních agentur s mezinárodními odborníky v oblasti vysokoškolského vzdělávání a vytvořit tak platformu, která bude sloužit nejen jako prostor pro výměnu informací, zkušeností a znalostí, ale také pro koordinaci a tvorbu dlouhodobých strategií.

První ze série summitů se věnoval strategickému pohledu na mezinárodní vysokoškolské vzdělávání po pandemii covid-19. Řečníci se zamýšleli nad rolí internacionalizace v současném světě, a to jak z hlediska jejího dopadu na vývoj sektoru vysokoškolského vzdělávání, tak na zotavení společnosti po pandemii.

„Jedním z klíčových bodů summitu byla otázka, jakým způsobem se musí samotné národní organizace podporující mezinárodní vzdělávání změnit, aby účinněji čelily těmto výzvám v dynamicky se proměňujícím světě,“ doplnila Dana Petrova, ředitelka Domu zahraniční spolupráce (DZS) a také viceprezidentka ACA.

Screenshot ze strategického summitu ACA
Na strategickém summitu vstoupila také ředitelka DZS a viceprezidentka ACA Dana Petrova.

Sdílení zkušeností mezi vrcholnými představiteli členů ACA napomůže společné identifikaci způsobů, jak mohou tyto organizace na mimořádné události reagovat, a především jak posunout podobu internacionalizace ve vysokoškolském vzdělávání vpřed s ohledem na společné strategické priority v oblasti digitalizace, inkluze a udržitelnosti.