Cíl programu 

ACA podporuje internacionalizaci a inovaci vysokého školství v Evropě a prosazuje zájmy a potřeby svých členů v této oblasti.

Komu je ACA určena

ACA sdružuje národní vzdělávací organizace, které se ve svých zemích zaměřují především na: 

 • Internacionalizaci vzdělávání 
 • Propagaci národního vzdělávání a kultury v zahraničí  
 • Výzkum v oblasti vzdělávání   

Více informací naleznete na domovské stránce programu.

Více informací

Zapojené země

 • Česká republika
 • Island
 • Maďarsko
 • Německo
 • Polsko
 • Řecko
 • Belgie
 • Estonsko
 • Finsko
 • Rakousko