Ředitelka Domu zahraniční spolupráce Dana Petrova vystoupila na mezinárodní panelové diskuzi o evropských politikách a programech

Ředitelé národních vzdělávacích agentur a přední evropští odborníci diskutovali o vzdělávacích strategiích a evropských programech

Academic Cooperation Association (ACA), mezinárodní asociace složená z národních agentur zodpovědných za internacionalizaci v oblasti vysokoškolského vzdělávání, uspořádala ve dnech 4. až 5. března svou tradiční akci ze série ACA European Policy Seminar - What’s new in Brussels, tentokrát s podtitulem Poslední vývoj v evropských politikách a programech. Zástupci národních vzdělávacích agentur, vysokých škol a dalších evropských institucí debatovali o klíčových inovacích a možnostech nových evropských vzdělávacích programů. Druhou oblastí debaty byly politiky Evropské unie v oblasti vysokoškolského vzdělávání a výzkumu a jejich priority.

ACA panel
Dana Petrova a další řečníci panelu Evropský vzdělávací prostor 2025 - politické směry ve vysokoškolském vzdělávání

Na úvodním panelu Evropský vzdělávací prostor 2025 - politické směry ve vysokoškolském vzdělávání vystoupila v roli jednoho z hlavních řečníků také Dana Petrova, viceprezidentka ACA a ředitelka Domu zahraniční spolupráce. „Program a složení účastníků napříč renomovanými evropskými vzdělávacími a výzkumnými institucemi poskytl jedinečnou příležitost propojit přední odborníky s tvůrci politik v otevřeném dialogu. Nový program Erasmus+ bude důležitým nástrojem pro nadcházející proces transformace ve vysokoškolském vzdělávání a naší rolí je podpořit vysoké školy v jeho strategickém využívání“, vysvětluje význam akce Dana Petrova.

Diskuse se zaměřila rovněž na konkrétní přístupy, které mohou vysokoškolské instituce a národní agentury použít k zavedení nových evropských směrů do praxe. Zvláštní důraz byl kladen na aktivity programu Erasmus + a jejich synergie s příslušnými režimy financování.