Ředitelka Domu zahraniční spolupráce Dana Petrova se stala viceprezidentkou mezinárodní asociace ACA

Dana Petrova byla zvolena viceprezidentkou The Academic Cooperation Association pro tříleté období do roku 2023.

Ředitelka Domu zahraniční spolupráce (DZS) Dana Petrova byla na včerejším Valném shromáždění mezinárodní asociace ACA (The Academic Cooperation Association) zvolena viceprezidentkou pro tříleté období do roku 2023. Funkční období nové viceprezidentky začíná okamžitě. Asociace podporuje internacionalizaci a inovaci vysokého školství v Evropě a prosazuje zájmy a potřeby svých členů v této oblasti.

Viceprezidentka společně s prezidentem a ředitelem sekretariátu ACA řídí činnost celé asociace. Viceprezidentka je současně také členem správní rady asociace, která předkládá návrhy na rozhodnutí Valného shromáždění a dohlíží na jejich provádění.

ACA je mezinárodní asociace složená z národních agentur zodpovědných za internacionalizaci v oblasti vysokého školství. V současné době má 15 členů. Prioritou vedení asociace bude v příštích letech především pokračující modernizace asociace, napojení aktivit asociace na potřeby členských organizací a posílení dopadu a vizibility činnosti asociace.

DZS je členem asociace ACA od roku 2014.

Dana Petrova
Dana Petrova, ředitelka Domu zahraniční spolupráce a nová viceprezidentka The Academic Cooperation Association