Vědecká rada Evropské rady pro výzkum přijala další opatření v souvislosti s pandemií

CZELO

Vědecká rada ERC si je vědoma negativního dopadu pandemie na vědecké instituce a výzkumníky, především ty mladé, a hlavně pak mladé ženy, a proto spolu s pracovní skupinou pro otázky genderu navrhla další opatření týkající se pandemie COVID-19. Výsledkem je nástroj sledující dopad pandemie na výzkumnou výkonnost žadatelů o ERC granty, který by měl zajistit rovné příležitosti. Nově tak bude v šabloně grantových návrhů pro rok 2022 možné vykázat jakékoliv zpoždění nebo přerušení výzkumu způsobené pandemií. Tento postup bude podrobně vysvětlen a tato skutečnost bude součástí i příručky (guidelines) pro odborné hodnotitele. Tato opatření budou součástí pracovního programu pro rok 2022, v tom letošním již změny provádět možné není. 

Více informací na webu ERC.