Centra excelence odborného vzdělávání a přípravy – výzva 2021

Erasmus+ CZELO

Cílem aktivity je propojovat vzdělávání a „svět práce“. Jaké příležitosti přináší nová výzva? Přečtěte si zápis ze semináře.

Centra excelence odborného vzdělávání spadají spolu s akcemi Erasmus Mundus a Pedagogickými aktivitami Erasmus+ do tzv. Partnerství na podporu špičkové úrovně. Tato akce definuje přístup k excelenci vedený zdola nahoru, v rámci kterého jsou instituce odborného vzdělávání a přípravy schopny rychle přizpůsobovat poskytování dovedností vyvíjejícím se ekonomickým a sociálním potřebám.

Důraz je kladen na schopnosti úzce spolupracovat s dalšími odvětvími vzdělávání a odborné přípravy, vědeckou obcí i soukromými subjekty. Tím by mělo být účastníkům vzdělávání umožněno získávat klíčové kompetence prostřednictvím vysoce kvalitní výuky, skrze niž se budou zároveň budovat inovativní formy partnerství se soukromým sektorem a která bude podporována kontinuálním profesním rozvojem pedagogů a školitelů (prostřednictvím inovativních a inkluzivních pedagogických postupů, strategií mobility a internacionalizace). 

GŘ EAC a EACEA uspořádaly dne 30. dubna informační seminář, kde byla představena nová výzva, podmínky podávání žádostí i několik úspěšných projektů z minulých let. Více informací naleznete v zápise, výzvu pak na portálu Funding & Tender Opportunities, kde se také podávají přihlášky. Termín pro podávání přihlášek je 7. září 2021.