Termíny podávání přihlášek pro centralizované aktivity byly prodlouženy

Erasmus+ CZELO

Více času na přípravu mají žadatelé o podporu pro projekty Erasmus Mundus, Erasmus+ Sport a Partnerství pro evropské NNO.

Z technických důvodů prodloužila 4. května Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) termíny podávání projektových žádostí v rámci několika centralizovaných aktivit Erasmus+:

  • Erasmus+ Sport (Kooperativní partnerství, Partnerství malého rozsahu, Neziskové evropské sportovní akce)
    • nový termín: 17. června 2021, 17:00 SEČ
  • Erasmus Mundus
    • nový termín: 17. června 2021, 17:00 SEČ
  • Kooperativní partnerství pro evropské nevládní organizace (NNO)
    • nový termín: 15. června 2021, 17:00 SEČ

Tyto aktivity patří mezi tzv. centralizované akce, jsou tedy řízeny výkonnou agenturou EACEA v Bruselu. Žádosti se proto podávají přímo přes F&T portál, kde jsou také vypsány všechny výzvy. Více informací k jednotlivým aktivitám naleznete v Příručce k programu (dostupná také v češtině).