Žádosti o ERC Consolidator granty 2021 v číslech. Co ukazují?

CZELO

Evropská rada pro výzkum (ERC) zveřejnila statistiky k výzvě ERC Consolidator granty (CoG) s termínem uzávěrky 20. dubna 2021. K tomuto datu bylo podáno 2648 žádostí, což je o 5,6 % více než v loňské výzvě, kdy bylo zasláno 2506 žádostí. Nejvíce zaslaných žádostí spadá do fyzikálních věd a inženýrství (Physical Sciences and Engineering), tj. 1112, následuje oblast věd o živé přírodě (Life Sciences) s 779 žádostmi a poté sociální a humanitní vědy, které zaznamenaly 757 žádostí. Procentuální podíl žádostí zaslaných ženami odpovídá loňskému roku, tj. 33,6 % v roce 2021 a 33,5 % v roce 2020. ERC odhaduje, že v roce 2021 by ERC Consolidator Granty mohlo získat 317 projektů, a vyčlenilo na jejich financování 633 milionů eur. V současné době se zaslané projekty nachází ve fázi hodnocení, úspěšné projekty by měly být oznámeny v březnu 2022.   

ERC Consolidator granty slouží k podpoře vynikajících vědců, kteří se mohou ještě nacházet ve fázi upevňování jejich nezávislého výzkumu nebo výzkumného programu. Žadatelé o CoG musí prokázat, že jejich projekt je průlomový, ambiciózní a providitelný. 

Zdroj informací: webové stránky ERC.