Informace pro žadatele o dobrovolnické projekty. Do kdy podat žádost o Quality Label?

Vážení žadatelé o dobrovolnické projekty v rámci programu Evropský sbor solidarity v novém programovém období 2021-27, aktuální uzávěrka 28. května 2021, je pro Vás možností zažádat si o grant (tzv. ´budget request´) prostřednictvím formuláře ESC 51.

Odevzdáte-li žádost o Quality Label před termínem první uzávěrky 28. 5. 2021, formulář pro finanční prostředky (ESC 51) budete mít již k dispozici, i za předpokladu, že v daný moment nebudete mít Quality Label žádost ještě schválenou. Vyhodnocení Quality Label žádosti ESC 50 trvá až 8 týdnů od data podání.

Tento postup reaguje na zveřejnění termínů výzvy 2021 a programové příručky programu Evropský sbor solidarity v dubnu 2021, a je platný pro organizace, které budou podávat žádost o rozpočet k 1. kolu výzvy, tedy k 28.5. 2021. Pro druhé kolo uzávěrky bude postup dále upřesněn opět s předstihem uzávěrky, tj. 5. 10. 2021.