Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Upevňování povědomí o českém kulturním dědictví především vysíláním lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině a vysíláním učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR.

Prosinec 2016

Brazílie, Saio Paulo 

Missa Tcheca

Helena Hrdličková 

Poslední veřejnou společenskou událostí Česko-brazilské kulturní unie byla Česká mše, která se uskutečnila v neděli 11. 12. 2016 v 18:00 hodin, v moderně krásně zrekonstruovaném kostele Neposkvrněného srdce panny Marie (Igreja Imaculado coracao de Maria) v centru Sao Paula. 

Mše se zúčastnilo na 90 lidí. V celém jejím průběhu zněly zpívané české koledy za instrumentálního doprovodu smyčcového kvintetu a varhan pod vedením studenta čeština češtiny, hudebníka Gustava Quintina. 

Na začátku mše zahráli též první část České mše vánoční od Jana Jakuba Ryby: Kyrie a v průběhu jsme také zazpívali úryvek z její druhé části: Gloria.

 

Ukrajina, Čechohrad

Čechohradský Mikuláš a vánoční Betlém

Vlaďka Pěčonková

Prosinec bývá pro obyvatele Čechohradu měsícem s velkým množstvím oslav. Záporožská oblast je sice převážně pravoslavná, kdy oslavy začínají 19. prosince dnem sv. Nikolaje a následuje Novi god, ale krajané ctí tradice českých předků a slaví svátky všechny.

V letošním roce se děti už od poloviny listopadu vyptávaly na Mikuláše a čerta. Andělé bývají tradičně děvčata z nejvyšších ročníků školy, proto nejsou tak záhadní. Některé děti mě dokonce překvapily otázkou „Minule jste byla Mikuláš vy.  Teď bude opravdový, nebo se někdo zase převlékne? A jak je to s čertem? Čert byl strašný!“

Chtěla jsem všechny překvapit, proto jsem se domluvila s Vladislavem Hondlem, který pravidelně vypomáhá při různých akcích, aby přijel z Melitopolu. Čert byl opět Andrej Čubyr, pod maskou absolutně k nepoznání. Netušila jsem, že letos se vylekám i já.Čert změnil strategii a vyběhl před české centrum. Při mém vyptávání Mikuláše a andělů, kde ztratili čerta, mi za zády zabouchal na okno a přitiskl tvář v masce na sklo. Efekt byl úžasný, děti křičely následujících pět minut leknutím a já sama jsem nejméně dvě minuty překonávala třes končetin.Následovalo tradiční ukládání zlobivých chlapců pátého ročníku do pytle, básničky, písničky, soutěže. Nakonec byly děti odměněny mikulášskými balíčky. Všem, dětem i dospělým, se besídka moc líbila.

Celý prosinec pak pro děti znamená plnění úkolů a získávání sladkostí z adventního kalendáře.

Betlém

Od šestého ročníku se žáci ZŠ připravují na tradiční vánoční program v místním kostele. Scénka Betlém pojednává o strastiplné cestě Marie a Josefa, narození Ježíška. Vypravěč popisuje historické souvislosti, do děje se připojují andělé, pastuchové i tři králové. Děti zpívají v souladu s dějem koledy, např. Štědrej večer, Nesem vám noviny, Půjdem spolu, Pásli ovce Valaši, Jak jsi krásné, My tři králové …

Generální zkouška i vystoupení jsou každoročně v režii krajanské předsedkyně Světlany Čubyr, protože 23. a 24. 12. slavím Vánoce doma. Vše se pokaždé vydaří k velké spokojenosti otce Adama i přihlížejících obyvatel vesničky Novhorodkovka. 

 

Ukrajina, Žytomyr

Česko zpívá koledy

Eva Řezníčková

Česko zpívá koledy, projekt, který spojuje lidi dobré vůle v Čechách a krajany v různých koutech světa. K 6. ročníku celonárodní akce v Čechách se poprvé připojili i krajané obou žytomyrských spolků. Radostné písně navozující vánoční atmosféru zazněly 14. prosince 2016 v podvečer. Učebny se naplnily dětmi i dospělými, kteří zpívali Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Veselé vánoční hody, Pásli ovce valaši a Vánoce, Vánoce přicházejí.

Následovala tvořivá dílna pro děti. Ve vánoční atmosféře děti i jejich rodiče vyráběli vánoční přáníčka, kapříky nebo ozdoby. Přinesené cukroví a poslech koled posílilo vánoční náladu.

 

České děti v Žytomyru /ŽSVČ/ a v Krošně České /ČZO/ se spolu s Českým Honzou vypravily do minulosti

Eva Řezníčková

Děti obou žytomyrských spolků se v loňském šk. roce zúčastnily 4. ročníku literární soutěže pro české děti trvale žijící v zahraničí. Témata literární soutěže byla „Český Honza a stroj času“ a „Osobnost českého Honzy“. Motivací pro děti mohl být Honzův koníček - záliba v cestování. Honza se dostal ke stroji času, a tak se rozhodl cestovat proti proudu času do české historie nedávné, dávné i ještě dávnější. Děti psaly Honzovy příhody, jaké na těchto toulkách zažil, s jakými vládci, spisovateli, či jinými významnými osobnostmi českých dějin se setkal, případně jak se podařilo Honzovi nějaké historické události změnit.

V těchto dnech byli soutěžící písemně seznámeni s výsledky soutěže: https://www.facebook.com/cesky.honza, http://www.ceskyhonza.com/o-soutezi/vysledky-2015-az-2016.

V kategorii soutěžících 9 – 12 let  se s písemným projevem „Karlův most“ umístila na 3. místě Alexandra Denysevyč ze ŽSVČ. V kategorii soutěžících 13 – 16 let získala 1. místo Valerie Nolda ze ŽSVČ za příspěvek s názvem  „Honzovo putování na kouzelném stroji času na Ukrajinu, do období hladomoru a také ke krajanům“. 2. místo v téže kategorii získal Anatolij Šesták ze spolku ČŽO za příspěvek s názvem „Honzovo setkání a kamarádství s Janem Amosem Komenským“. Anatolij  cenu převezme v ČR, neboť se v dubnu t.r. s rodiči přestěhoval do Brna. Dnes patří Anatolij k úspěšným studentům na Gym Lerchova v Brně.

Všem výhercům blahopřeji. Za tým mezinárodní soutěže Český Honza poslala blahopřání paní Iva Crookston, ředitelka soutěže, která s nápadem přišla před několika lety. Ocenění Českého Honzy se uděluje jednou ročně talentovaným a tvořivým českým dětem trvale žijícím v zahraničí, kterým je od 6 do 18 let. Myšlenkou celé soutěže je vytvářet u mladé generace trvalý vztah k České republice, českému jazyku a především uvědomit si, že na češtinu a její učení nejsou samy.