Setkali jsme se s krajany v Československém klubu v australském Adelaide

Toto neformální posezení si nemohli nechat ujít žáci ani jejich rodiče, říká učitelka u krajanů Michaela Svojšová.

Na začátku března jsme při příležitosti konání konference a veletrhu APAIE navštívili i české krajany a Československý klub, který se nachází v australském Adelaide. Tento nejstarší národní klub, který byl založen v roce 1949, čítá až 200 členů. Naše učitelka češtiny působící v krajanské komunitě v Austrálii Michaela Svojšová se s námi podělila o průběh Českého večera, který se v tomto klubu uskutečnil.

Učitelka u krajanů v Austrálii Michaela Svojšová. Foto: DZS
Učitelka u krajanů v Austrálii Michaela Svojšová. Foto: DZS

Zájem o setkání s pražskými zástupci ze strany krajanů byl mimořádně velký. V klubu se první březnový páteční večer sešlo přibližně 120 členů místní české komunity.

Ředitel DZS Michal Uhl, náměstek ředitele a vedoucí sekce vysokoškolského a celoživotního vzdělávání Roman Klepetko a vedoucí komunikační a analytické sekce Soňa Lippmann se nejprve seznámili s vedením klubu v čele s prezidentkou Ludmilou Chludilovou. Následovala sonda do života místních Čechoaustralanů, poté se zástupci DZS věnovali hospitaci ve škole a hlavnímu bodu jejich pracovního programu – představení možností studia na českých vysokých školách.

Československý klub v australském Adelaide. Foto: DZS
Československý klub v australském Adelaide. Foto: DZS

Ojedinělou příležitost neformálního posezení si nenechali ujít především nejstarší žáci České školy (13–17 let), kteří se dostavili v kompletní sestavě společně se svými rodiči. Z podnětné debaty, jež pokračovala ještě dlouho po skončení prezentace, bylo patrné, že se na avizované setkání důkladně připravili včetně vhodně mířených a formulovaných otázek. Zajímalo je zejména, jak se připravit na přijímací řízení na obory českých škol či zda mohou využít přípravných kurzů.

Čeští krajané, kteří měli v tento večer možnost promluvit si s pražským vedením DZS, si vysoce cení zejména jeho přátelského přístupu, ochoty naslouchat mnohdy komplikovaným životním příběhům místních emigrantů a programu podpory českého kulturního dědictví, jehož součástí je i vysílání učitelů českého jazyka a literatury ke krajanským komunitám ve světě.

Prezentace příležitostí o studiu na českých školách. Foto: DZS
Prezentace příležitostí o studiu na českých školách. Foto: DZS

Rodiče si odnesli mnoho cenných informací ohledně studia na státních i soukromých českých vysokých školách a společně s dětmi si užili zábavný vědomostní kvíz o České republice.

Ráda bych jménem Československého klubu v Adelaide poděkovala za veškerou podporu, kterou česká strana, zejména Dům zahraniční spolupráce, místní krajanské komunitě poskytuje. Odhodlaným reprezentantům DZS děkuji za vstřícnost a nasazení, se kterým k jednotlivým úkolům večera přistoupili, přestože na aklimatizaci po vyčerpávajícím letu měli pouhý den. Děti všech věkových kategorií posílají své velké díky do Prahy za neskromnou dávku sladkostí, které posloužily jako odměny za správné kvízové odpovědi.

Michaela Svojšová

Pro zájemce jsme si připravili vědomostní kvíz o České republice. Foto: DZS
Pro zájemce jsme si připravili vědomostní kvíz o České republice. Foto: DZS

I díky práci Michaely Svojšové a dalších učitelek a učitelů u krajanů se může Česká republika pyšnit rozvíjejícími se krajanskými komunitami po celém světě. Na spolupráci s krajany se chceme zaměřovat i nadále, a to i v rámci iniciativy Study in Czechia.