Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Upevňování povědomí o českém kulturním dědictví především vysíláním lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině a vysíláním učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR.

Listopad 2016

Brazílie, Buenos Aires 

Festival české a slovenské kultury v Latinské Americe 

Helena Hrdličková 

Ve dnech 11. až 13. listopadu 2016 proběhl v Buenos Aires 5. ročník Festivalu české a slovenské kultury v Latinské Americe. 

Letos se ho zúčastnili také folklórní skupiny Slavia (8 tanečníků) a Pramen (5 hudebníků) z Uniao Cultural Tcheco Brasileira ze Sao Paula.  

Na festivale jsme se spřátelili se členy jiných  souborů, houslista z chillské skupiny Na zdraví si s námi zahrál na závěrečném vystoupení. Získali jsme tak kontakty na další krajanské spolky a jejich příznivce. Bylo také příjemným překvapením, když jsme zjistili, že mnoho účastníků má v repertoáru 3 stejné písně (Škoda lásky, Šly panenky silnicí a Gurale). 

Účast na tomto festivale byla pro všechny velmi intenzivní zkušeností.

 

Brazílie, Porto Alegre

Výstava o Karlu IV. v Porto Alegre

Markéta Pilátová

10. listopadu 2016 v 19:30 proběhlo v Porto Alegre  v prestižní výstavní síni známého kulturního centra Casa de Cultura Mario Quintana slavnostní zahájení výstavy Karel IV - císař čtyř trůnů.

V roce 2016 oslavujeme 700. výročí narození Karla IV. U této příležitosti Národní Galerie ve spolupráci s Karlovou univerzitou v Praze připravily výstavu Karel IV 1316-1378, císař čtyř trůnů, jejíž verzi v portugalském jazyce je možné vidět nyní i v Brazílii. Výstava se představila již v říjnu na Státní univerzitě v Campo Grande (UEMS) a v listopadu bude uvedena v Porto Alegre.

Zahájení výstavy se účastnili také studenti kurzu českého jazyka a kultury v Portu Alegre a zcela zaplnili výstavní síň. Na vedlejší terase pak probíhala celý večer živá diskuze s paní generální konzulkou Pavlou Havrlíkovou, která výstavu zahájila a dalšími zástupci města Porto Alegre, s honorálním konzulem panem Fernandem Lorenzem Azevedem a s členy místního krajanského spolku.

Na výstavě byly také představeny dvě desítky výtvarných prací dětí ze škol, v nichž probíhá výuka českého jazyka a kultury. Konkrétně děti ze školy General Daltro Filho v Porto Alegre a ze školy Otto Hoffmanna z Nova Petrópolis. Děti zhlédly několik filmů o Karlu IV. a na hodinách si mohly také prohlédnout knihy s tematikou panování tohoto významného českého vladaře. Posléze pak namalovaly svoje představy o tomto období českých dějin. Jejich práce pak tvořily část výstavy Karel IV – císař čtyř trůnů a návštěvníky velmi zaujaly. Děti se pak se svými pedagogy společně na výstavu vypraví 28.11. 2016.

 

Přednáška Markéty Pilátové o českém exilu v Brazílii na knižním veletrhu v Porto Alegre

Markéta Pilátová

Učitelka krajanů  a spisovatelka Markéta Pilátová se představila 11. listopadu  na knižním veletrhu v Porto Alegre s přednáškou věnovanou českému exilu v Brazílii. Přednáška se uskutečnila v 19:00 v kulturním centru Santander Cultural a podpořil ji Generální konzulát ČR v Sao Paulu. 

Markéta Pilátová žije v současnosti v Brazílii jako vyslaná učitelka češtiny při krajanských komunitách ve státech Rio Grande do Sul a Mato Grosso do Sul. V Brazílii vyšel v portugalském překladu její román Olhos da Loba (ANNABLUME, 2010)  v originále Žluté oči vedou domů (Torst, 2007).

Přednáška pojednávala zejména o příbězích českých exulantů a byla prokládána četbou úryvků z románu Žluté oči vedou domů a promítáním dobových fotografií a materiálů. Jedná se o vůbec první představení českého spisovatele na Knižním veletrhu v Porto Alegre. Tento knižní veletrh má padesátiletou tradici a jedná se o jednu z nejdůležitějších kulturních událostí v Brazílii. Na přednášku přišlo pět desítek posluchačů z řad veřejnosti, českých krajanů a studentů českého jazyka a kultury.

  

Ukrajina, Melitopol

17. listopad v Melitopolu

Vladimíra Pěčonková

Od poloviny do konce listopadu probíhaly v melitopolských gymnáziích besedy a soutěže zaměřené na reálie ČR. Zapojilo se celkem osmnáct děvčat a chlapců, ve věku od třinácti do patnácti let. Účast byla dobrovolná, někteří přišli i vícekrát. Studenti mají velké množství zájmových kroužků, téměř neustále probíhají „miroprijatija“, a tak bývá obtížné domluvit termíny akcí i samotné výuky jazyka, ale zájem je dostačující. Motivující je zejména vidina návštěvy Čech a Moravy. Věří, že se situace na Ukrajině stabilizuje a budou se opět uskutečňovat výměnné pobyty mezi českými a ukrajinskými gymnázii. Někteří chtějí v naší zemi studovat a pracovat.

Čechohrad

Stejné akce se uskutečnily i v Čechohradu. Děti druhé až šesté třídy hrály různé hry, recitovaly básničky a zpívaly, od sedmé třídy (i u dospělých) pak vše probíhalo obdobně jako v Melitopolu.