Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Upevňování povědomí o českém kulturním dědictví především vysíláním lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině a vysíláním učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR.

Květen 2015

Brazílie, São Paulo

Výstava výtvarných prací dětí ze Státní školy J.A.Bati v brazilské Batayporã na generálním konzulátě v São Paulo

Markéta Pilátová

Dne 23. května se na Generálním konzulátě ČR v Sao Paulo uskutečnila výstava výtvarných prací dětí ze Státní školy J.A.Bati v Batayporã. Návštěvníci vybrali tři nejlepší díla výstavy inspirované dětskou výtvarnou soutěží LIDICE, jejímž tématem v roce 2015 bylo světlo.

Děti ze Státní školy Jana Antonína Bati v Batayporã v brazilském státě Mato Grosso do Sul, připravily pod vedením pedagožky Marty Batisty sérii maleb, jejichž tématem bylo světlo, obdobně jako v letošním ročníku Mězinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice. Návštěvníci kulturní akce, která se uskutečnila dne 23. května 2015 na generálním konzulátě, vybrali tři nelepší díla.

Vítězové dostanou diplom a věcné dary od generálního konzulátu a od výtvarnice a manželky českého krajana Marie Luisy Malinové, stejně jako v loňském roce, balíček se specializovanými výtvarnými potřebami.

Na Státní škole J. A. Bati byl do osnov zařazen doplňkový předmět český jazyk a kultura, který vyučuje učitel vyslaný Českou republikou ke krajanským komunitám na jihu Brazílie, ve státech Mato Grosso do Sul a Rio Grande do Sul. Žáci této školy, která se nachází ve městě založeném Janem Antonínem Baťou, se tak se stávající učitelkou Markétou Pilátovou mohou dovědět něco o kultuře, jazyku i zeměpisu naší země. V roce 2014 se škola úspěšně zúčastnila Mezinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice a v letošním školním roce v této tradici úspěšně pokračuje. Výtvarné soutěže Lidice se letos zúčastnila také Státní škola General Daltro Filho z Porto Alegre na jihu Brazílie ve státě Rio Grande do Sul.

Děti z kurzů češtiny pořádaných v Batayporã se také letos v říjnu zúčastní výtvarné a literární soutěže na téma Můj domov, kterou pořádá Městská knihovna v Šumperku.

Více zde: http://www.mzv.cz/saopaulo/cz/kultura_krajane_a_skolstvi/kultura/vystava_vytvarnych_praci_deti_ze_statni.html


 

Rumunsko, Svatá Helena

Berzaska, Coronini

Petr Skořepa

Dětský taneční soubor ze Svaté Heleny má za sebou docela rušný víkend. Ve dnech 9. a 10. května 2015 vystupoval při dvou příležitostech v okolí své rodné vesnice.

V sobotu soubor zatančil na festivalu v nedaleké vesnici Berzaska. Tuto na místní poměry velkolepou akci zorganizovali učitelé místní základní školy. Do Berzasky dorazilo ještě dalších 15 rumunských, srbských a českých souborů, které měly jedno společné: pocházely z obou břehů Dunaje z kraje zvaného rumunsky Clisura Dunării, tedy Dunajská soutěska.

Přivítání účastníků se konalo v místní pěkné škole, vystoupení jednotlivých souborů pak probíhala v kulturním domě. To byla trochu škoda, protože byl nádherný slunečný den. České soubory se mezi ostatními rozhodně neztratily. Jejich vystoupení byla nápaditá a děti tančily s chutí.

Tento festival proběhl letos již podruhé. Přes určité organizační potíže je možno tuto akci označit za povedenou.

Hned druhý den se u nedaleké obce Coronini konal Tărgu Mare, česky Velký trh. Z širokého okolí se sjeli obchodníci s tradičními produkty (sýr, klobásy, med, pálenka, …), nechyběli ani „handlíři“ s dobytkem, ovcemi, koňmi a rozmanitou drůbeží.

Ovšem neoddělitelnou součástí trhu byla i různá pěvecká a taneční vystoupení různých souborů ze župy Caraş-Severin. První část programu obstaraly amatérské taneční soubory z okolních vesnic. Český soubor Modráček ze Svaté Heleny zatančil dvě pásma polek z jižních a východních Čech.

Druhou část programu pak vyplnil skvělý profesionální soubor Semenic, který doprovázel jednak svou taneční složku, jednak několik známých zpěvaček a zpěváků z žup Caraş-Severin a Timiş. Vystoupení bylo vynikající, v Rumunsku má tradiční lidová hudba vysokou uměleckou úroveň.

Trhu se zúčastnilo velké množství lidí, měl moc pěknou atmosféru. A je třeba zdůraznit, že byl velmi dobře zorganizován, což je dobrá vizitka místního obecního úřadu. Děti z tanečního souboru Modráček potvrdily, že pokud přijde pozvání i příští rok, rády se znovu zúčastní.

 

Soutěž v českém jazyce

Petr Skořepa

Česká vesnice Svatá Helena hostila v sobotu 23. května 2015 celkem 35 dětí z 3. – 6. tříd. Žáci se zúčastnili soutěže v českém jazyce.

Po společné snídani čekaly na všechny účastníky poměrně náročné testy. Ty i letos připravili dva učitelé z České republiky, kteří u krajanské komunity v Rumunsku působí. Součástí testu byla již tradičně část mluvnická a slohová. Učitelé však poprvé zařadili i třetí část – čtení s porozuměním. Pro děti to znamenalo nejen prokázat, že ovládly základní pravidla českého pravopisu a umí je využít při samostatné práci. Musely také porozumět neznámému textu v češtině a zodpovědět písemné otázky, které stupeň porozumění zjišťovaly.

Všechny testy potom vyhodnotily skupiny učitelů češtiny – těch místních i těch z ČR. V době opravování a vyhodnocování testů se dětem věnovala paní učitelka Maria Kobau, která měla pro děti připraveny různé seznamovací hry.

Všichni účastníci se nakonec odebrali do nedaleké restaurace, kde byl připraven oběd. Pak následoval netrpělivě očekávaný zlatý hřeb: vyhlášení výsledků, předání diplomů a odměn.

Celou soutěž financovala krajanská organizace Demokratický svaz Slováků a Čechů v Rumunsku. Před předáním odměn se dětem poprvé představil nově zvolený předseda pan Štefan Bouda. V krátké řeči zdůraznil význam vzdělání v dnešní době.


 

Rusko, Novorosijsk

Dny české kultury

Tamara Bartková

Koncem května český klub Mateřídouška z Kirillovky uspořádal opět tradiční Dny české kultury v Novorossijsku. Vyjádřit podporu českým krajanům přijela také konzulka Alice Svobodová.

V pátek 22. 5. byly Dny české kultury zahájeny večerem české národní písně, nazvaným „Čechy, písně a pivo“. Folklorní soubor Kytice zde pro milovníky českých tradic a kuchyně zprostředkoval živou atmosféru staré české hospůdky a pobavil stolovníky rozvernými popěvky.

Následující den mohli zájemci navštívit lingvistický seminář Jitky Bučkové, vedoucí Centra testování jazyka ruského jako jazyka cizího, „ Bilingvismus a multilingvismus v Rusku a Česku“.

Odpoledne navázala prezentace předsedkyně českého klubu, Iriny Tretjakové, „Nejznámější kavkazský Čech“, seznamující posluchače s rozsáhlou činností a životem Bedřich Hejduka, významného agronoma a jednoho ze zakladatelů vinohradnictví a vinařství na černomořském pobřeží Ruska.

Zároveň proběhla v prostorách místní novorossijské knihovny i výstava „Málo známé fotografie rodiny Hejduků“.

Dalším bodem programu bylo hodnocení 4. literární soutěže v českém jazyce, věnované letos 70. výročí vítězství nad fašismem, „Osud mé rodiny za druhé světové války“. Zde jsem představila jednotlivé práce i s hodnocením čtyřčlenné komise, ve složení – Alena Obstová, Olga Vlachová, Vlasta Smoláková a Sergej Skovrid.

Při přípravě na téma této práce došlo ke zvláštní situaci. Poté, co jsem studenty vyzvala, aby se na události vyptali svých blízkých, kteří ještě zažili válku, pokusili se doma najít staré dokumenty, fotografie a dopisy, jedna členka českého klubu přinesla dopis dědečka, píšícího manželce z fronty. V tomto dopise popisuje mimo jiné, jak padl jeho kamarád, děda jiné členky klubu. Ta se tak poprvé dozvěděla, kdy, kde a jak zemřel otec její matky, který byl prohlášen za nezvěstného. Tyto informace se tak po více než 70. letech dostaly k její rodině. Pisatel dopisu bohužel také brzy poté padl ve válce.

Účastníků soutěže nakonec nebylo mnoho, pouze čtyři, všechny práce však byly cenné svou výpovědí, emocionalitou /při čtení úryvků bylo na všech tvářích vidět dojetí/, přínosem pro zachování rodinné historie a také, slovy Aleny Obstové „ jako varování pro mladé generace, aby se nedaly do žádné války zatáhnout“.

V neděli 24. 5. pokračovaly Dny české kultury vernisáží dvou výstav. Výstava „Česká republika – folklorní země v srdci Evropy“, vytvořená folklorní asociací České republiky a na mou žádost přivezená i do Novorossijsku, představila tradiční národní svátky, obřady, kostýmy a řemeslné výrobky.

Druhá výstava, uspořádaná českým klubem ve spolupráci s uměleckou školou v Novorossijsku, ukázala výtvarné práce žáků školy i členů českého klubu, nazvané „Fantazie na téma českého a moravského lidového kroje“. Během vernisáže zazněly také národní písně v podání souboru Kytice.

Odpoledne se v kulturním domě v Kirillovce uskutečnila premiéra představení českého divadelního spolku Fimfárum, se kterým jsem nastudovala v češtině hru „Čert a Káča“, na motivy české národní pohádky a libreta opery Antonína Dvořáka. Diváci tleskali i během jednotlivých scén, herecké výkony jednotlivých představitelů byly obdivuhodné a představitelka Káči, Kateřina Kralina, by neudělala ostudu ani profesionálnímu divadlu.

Květnové dny české kultury byly pak završeny koncertem folklorního pěveckého souboru Kytice, který potěšil návštěvníky lidovými písněmi z Čech a Moravy.