Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Upevňování povědomí o českém kulturním dědictví především vysíláním lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině a vysíláním učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR.

Květen 2014

Austrálie, Melbourne

Májové slavnosti

Eliška Kyršová

Příchod australského podzimu přivítali Češi a Slováci v letovisku Šumava oslavou českého jara. I přes očekávané lijáky se akce pod vedením spolku Vodafest a Lucie Skaife zúčastnilo přes 100 lidí. Dvě ozdobené máje hrály všemi barvami a děti i dospělí se mohli s krajanskou učitelkou a Vlastou Šustek připojit ke zpívání a kolovým tancům. Připomenuli jsme si i některé další tradice. Pod vedením Majky Garland se vyráběla Morena, která přes svou nespornou krásu skončila se slovy „Moreno, nechceme ťa!” na hranici. Děti si mohly ve výtvarných dílnách vyrobit vlastní malé Smrtky i čarodějnice. Muži se ujali stavby velké májky, kterou měli (na rozdíl od loňské zkušenosti „stavíme od rána až do soumraku”) po celou dobu stavby pod kontrolou. Oslavovalo se také gulášem, špekáčky, pivem nebo slivovičkou.

 

První česká melbournská Trivia Night

Eliška Kyršová

17. května jsem ve spolupráci se Sokolem Melbourne zorganizovala první českou Trivia Night. Koncept soutěže, při které se soupeří v týmech a odpovídá na otázky k určitému tématu, je v Austrálii velmi populární. Cílem celého večera bylo, aby se návštěvníci pobavili, něco nového o své rodné zemi dozvěděli a Národní dům vybral peníze na opravy. Večera se zúčastnilo více než 50 Čechů, Slováků i Australanů. Zpestřením celé akce bylo vystoupení Alii Milano v přestrojení za Marylin Monroe, které zvedlo náladu nejen přítomným pánům. Za záznam a technickou podporu děkujeme Michaelu Hančinovi.

 

 

Austrálie, Adelaide

Krajanská komunita Adelaide

Eliška Kyršová

V květnu jsem na 2 týdny navštívila krajanskou komunitu v Adelaide. Za podpory místního Československého klubu a vznikající České školy Adelaide proběhla řada aktivit pro krajany. Dospělí se zúčastnili motivačního semináře pro rodiče bilingvních dětí, proběhla cestopisná beseda o Islandu a odpolední hra pro děti Pohádkový les, při které plnily úkoly a u toho se seznamovaly s českými pohádkovými bytostmi. Neděle byla plná divadla a hudby. Díky skvělé spolupráci mistra Karla Řehořka, Alžběty Tichoňové a mě (seřazeno podle divadelních zkušeností) si diváci mohli užít čtyři klasické české pohádky doplněné loutkami z divadelní společnosti Paper Bag Theatre, kterou pan Řehořek založil. Po divadle jsem děti učila česká říkadla a lidové písničky za doprovodu kytary. Během svého pobytu jsem se seznámila také s prezidentkou klubu Alexandrou Kovaříček, které byla velice laskavá a ubytovala mě u sebe doma.

V Adelaide funguje Československý klub, ve kterém probíhají tradiční páteční večeře pro krajany i další akce. Místní mají k dispozici knihovnu a své aktivity zde realizuje i Česká škola Adelaide (fungující od roku 2012) vedená Janou Žilinkovou a Alžbětou Tichoňovou. Klub vydává vlastní bulletin Život.

 

 

Rumunsko, Svatá Helena

Choreografka Jitka Bonušová navštívila naše krajany v Rumunsku

Petr Skořepa

V úterý 27. května 2014 přijela do vesnice Svatá Helena učitelka tance a choreografka paní Jitka Bonušová. Přijela na pozvání Demokratického svazu Čechů a Slováků v Rumusku a postupně během několika dní pracovala s dětmi ze Svaté Heleny, Moldovy Nouă a Eibenthalu. Paní učitelka s dětmi nejprve zopakovala již staré a zažité tance, potom se společně pustili do nových věcí. Děti ve Svaté Heleně nacvičily pásmo polek z východních Čech, děti v Moldově Nouă zase zvládly základy několika tanců z Valašska. Taneční páry cvičily intenzivně několik hodin denně a na výsledku je to rozhodně znát. Mnoho práce ovšem ještě zůstalo pro místní učitele, kteří budou po odjezdu paní Jitky Bonušové v práci pokračovat. Děti budou mít brzy příležitost svoji práci předvést na některém z festivalů, které se v této oblasti budou konat během letních prázdnin.

 

 

Rusko, Novorossijsk

Dny české kultury

Tamara Bartková

23. až 25. května se v Kirillovce konaly už tradiční Dny české kultury, pořádané spolkem Mateřídouška, tentokrát věnované 145. výročí založení obce Kirollovka českými přistěhovalci.

V pátek 23. května přijeli pozvaní hosté z Krymu – folklorní soubor Vltavaze Simferopolu a soubor české písně Bohemia z Lobanova. Přivítali jsme také hosty z Moskvy, docenta katedry slavistiky RGGU Sergeje Skorvida a lektora katedry slavistiky Dmitrije Poljakova. Podporu českým krajanům přijel jménem České republiky vyjádřit i třetí sekretář Velvyslanectví ČR v Moskvě, Petr Pirunčík.

Třídenní program se rozběhl v restauraci Zámek večerem nazvaným "Čechy, písně a pivo". Kolem stolů s českým pivem a množstvím jídla se sešli spolu s hosty krajané z Kirillovky, Varvarovky a širokého okolí se svými rodinami a přáteli. Přítomen byl i představitel místních úřadů a zástupci řecké a ukrajinské menšiny v Novorossijsku. Za zvuku českých písní, v podání všech tří souborů (Vltavy, Bohemie a kirillovské Kytice) oděných v krojích, se rozeběhla živá a srdečná zábava, která v neuvěřitelné atmosféře, jako vystřižené z hospůdky někde uprostřed Čech, pokračovala až do pozdních hodin. Byla to výborná příležitost k seznámení se vzdálenými krajany, výměně zkušeností a dojmů.

Nasobotní dopoledne byl pro hosty připraven výlet k malebnému jezeru Abrau Durso s prohlídkou známých vinařských závodů, u jejichž zrodu stál český krajan Bedřich Hejduk. Odpoledne program pokračoval v kirillovském Domě kultury vyhlášením výsledků už třetího ročníku literární soutěže, tentokrát s názvem " Čechy v srdci Evropy, Čechy v srdci mém ". Následoval večer věnovaný Jaromíru Nohavicovi. Spolu s členy Mateřídoušky jsem se snažila představit jeho dílo a objevit jeho krásné písničky pro nové posluchače a zpěváky. V písničkové náladě jsme se pak odebrali z Domu kultury nahoru do kopců, na už známý palouk v lese. Několik dnů předem statečné členky Mateřídoušky posekaly vysokou trávu, takže bylo kam rozložit deky s občerstvením a usadit hosty. Útočící komáry brzy rozehnal kouř z ohně a mohli jsme nerušeně pokračovat v přerušených debatách z předešlého večera a navazování nových přátelství.

Nedělníprogram byl zahájen prezentací předsedkyně Mareřídoušky Iriny Tretjakové - "Nová vlast Čechů na Černomořském pobřeží Severního Kavkazu". Další byla přednáška Dmitrije Poljakova - "Rusko a Sovětský svaz očima českých cestovatelů 19. a 20. století". Poslední přednáškou nedělního bloku byla prezentace Sergeje Skorvida o českých osadách v různých oblastech Ruska, Ukrajiny, Moldávie a Kazachstánu. „… a teď je kolonie Čechů mimochodem i na Kavkaze...". Diváci posléze mohli zhlédnout humorné divadelní představení "Vodník", které jsem připravila s nadanými herci, výtvarníky a překladateli spolku Mateřídouška. Dětská skupina Nedělňáček předvedla na pódiu tanec v krojích. Na závěr vystoupily se svými písněmi folklorní skupiny Vltava, Bohemie a Kytice.

Program byl velice bohatý, bez nadsázky lze říci, že nabitý. Nedá mi to a musím vyjádřit svůj obdiv předsedkyni spolku Mateřídouška, Irině Tretjakové, která tyto oblíbené a hojně navštěvované Dny české kultury organizuje již mnoho let.