Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Upevňování povědomí o českém kulturním dědictví především vysíláním lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině a vysíláním učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR.

Krajané - volná místa

Aktuálně není vyhlášené žádné výběrové řízení.

 

Výběrová řízení na učitele českého jazyka a literatury u krajanů každoročně probíhají v DZS. Inzerované pozice jsou zveřejňovány na webových stránkách DZS v sekci volná místa. Součástí osobního pohovoru je praktický úkol, který uchazeč vypracuje písemně a následně ho před členy Komise pro krajanské záležitosti prezentuje ústně. Členy Komise pro krajanské záležitosti jsou zástupci MŠMT, MZV, DZS a bohemisté, více informací naleznete zde.

Výběrové řízení na evropské země a USA se obvykle koná v únoru/březnu. Pro mimoevropské země (Jižní Amerika a Austrálie, Nový Zéland) je datum výběru stanovováno podle termínů vyslání do těchto zemí po dohodě s krajanskou komunitou (obvykle říjen/listopad).

V případě vyhlášeného výběrového řízení je nutné doložit motivační dopis, strukturovaný životopis, dokumenty dokládající vzdělání, případně také úroveň jazyka. Dále uchazeč přikládá vyplněný Dotazník pro kandidáty na učitele u krajanských komunit. Je zapotřebí, aby uchazeč v době konání výběrového řízení měl ukončené magisterské studium, tj. doložil magisterský diplom či relevantní potvrzení o ukončení studia v magisterském programu. V případě, že uchazeč nemůže předložit doklad o ukončení magisterského studia (neabsolvoval státní zkoušku nebo obhajobu diplomové práce), nemůže být do výběrového řízení zařazen.