Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Upevňování povědomí o českém kulturním dědictví především vysíláním lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině a vysíláním učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR.

Jak se stát lektorem

Základní požadavek:

  • ukončené vysokoškolské vzdělání (magisterský, případně doktorský studijní program) v oboru český jazyk a literatura, nejlépe v kombinaci s jazykem země působení nebo jiným světovým jazykem.*

Výhodou:

  • pedagogická praxe na vysoké škole
  • zkušenost s výukou češtiny jako cizího jazyka
  • spolupráce s Letní školou slovanských studií apod.

 *Jazykové znalosti je nutné doložit mezinárodně uznávaným certifikátem/vysokoškolským diplomem/vysvědčením o státní jazykové zkoušce.

 

Nové lektory vybírá vždy Komise pro lektoráty Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (dále jen Komise), složená ze zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Ministerstva zahraničních věcí České republiky, Domu zahraniční spolupráce a z expertů v oblasti bohemistiky, která zároveň rozhoduje o dalším působení stávajících lektorů na univerzitách v následujícím akademickém roce.

Výběrové řízení je dvoukolové. V 1. kole probíhá výběr uchazečů na základě bodového hodnocení jimi poskytnutých dokumentů (dotazník pro uchazeče, motivační dopis v českém jazyce, strukturovaný životopis, vysokoškolský diplom, doklady o relevantní pedagogické praxi, uváděných zkušenostech, doklad o vykonané zkoušce z cizího jazyka). Do 2. kola postupují pouze uchazeči, kteří jednoznačně a nejlépe splnili výše uvedená. Tito uchazeči jsou následně pozváni k ústnímu pohovoru před Komisi (složení Komise viz dokument v příloze).

S vítězným uchazečem DZS sjednává (z pověření MŠMT) pracovní smlouvu. Na jejím základě poskytuje vysílanému lektorovi plat a náhrady zvýšených životních nákladů (zákon č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce a s nařízením vlády č. 62/1994 Sb.). Plat se krátí dle rozsahu sjednaného pracovního úvazku, který se odvíjí od kofinancování lektora ze strany přijímající instituce. Lektorovi je dále poskytována náhrada výdajů na dopravu z České republiky do místa působení v zahraničí a zpět, náhrada výdajů spojených s přepravou osobních věcí do místa působení a zpět, proplacení výloh spojených se získáním povolení k pobytu a (s vysláním souvisejících) lékařských vyšetření a doporučených očkování.

 

 

 

Ke stažení

Komise pro lektoráty programu podpory českého kulturního dědictví 2018-19.pdf PDF 04.04.2019 57967 B