Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Upevňování povědomí o českém kulturním dědictví především vysíláním lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině a vysíláním učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR.

Duben 2016

Ukrajina, Čechohrad

Pálení čarodějnic v Novhorodkovce

Vladimíra Pěčonková

Odpoledne 30. dubna se děti, které chodí pravidelně na hodiny češtiny, zpěv českých písní a do dramatického kroužku, sešly za místním kulturním domem. Přišlo pouze třicet dětí, protože mnohé ostatní odjely slavit pravoslavné velikonoční svátky k příbuzným.

Nejprve jsme si něco málo popovídali o tradici,  poté všichni napsali na lístečky, čeho se nejvíce bojí a tyto „hrůzy“ jsme spálili, spolu s připravenou čarodějnicí, v ohni. Na čerstvém vzduchu vytráví, proto dětem přišla vhod svačinka, opečený párek s chlebem.

Odpoledne jsme zakončili soutěží v letu čarodějnic na koštěti a kouzelné hůlce. Odměnou byl řidičský průkaz sk. K,V = košťata, vysavače a sladkosti. Dětí se již těší na podobnou akci v červnu.

 

USA, Chicago

Noc s Andersenem 2016

Klára Moldová

Česká škola T. G. Masaryka v Chicagu se letos podruhé připojila k Noci s Andersenem, projektu městské knihovny v Uherském Hradišti, který velmi rychle nabyl popularity nejen v České republice, ale dnes už je rozšířen po celém světě.

Pozvání do české školy přijala spisovatelka Iva Procházková a obohatila tak naše nocování o velmi zajímavé dílny, kterých se postupně zúčastnily všechny třídy v celkovém počtu 41 dětí. Devět prvňáčků se učilo o lidských smyslech a poslouchalo čtení z knížky Pět minut před večeří, jejíž příběh posloužil jako námět režisérce a animátorce Marii Procházkové k divadelnímu představení Vidím nevidím uváděnému na Nové scéně Národního divadla. Osmnáct dětí ve věku 7-9 let pracovalo s knížkou Eliáš a babička z vajíčka. Paní spisovatelka jim shrnula začátek příběhu a na žácích pak bylo pohádku dotvořit dle vlastní fantazie. Zbylá část hodiny byla věnována 180. výročí pohádky Malá mořská víla, kterou jedno z dětí, motivováno anglickým názvem The Little Mermaid, překřtilo na Malou Marmeládu. Nové jméno pobavilo celou třídu a už s námi zřejmě zůstane. Čtrnáct nejstarších žáků školy ve věku 10-14 let se soustředilo na knížku Únos domů.

Po programu s paní spisovatelkou si děti ještě nechaly napsat věnování do nově zakoupených knížek, a pak už se všechny odebraly k dietní večeři. Podávali jsme párky s kečupem a hořčicí a guláš s domácím chlebem.

Ve škole letos přespalo celkem 30 dětí. K překvapení všech se osmělily i ty nejmenší a nejplašší, pro které rodiče na poslední chvíli v okolních supermarketech sháněli spacáky a kartáčky na zuby. Jelikož každý ví, že Noc s Andersenem je přece škoda prospat, po odchodu maminek a tatínků se ještě promítala pohádka. A ráno v sedm hodin se pokračovalo nanovo.

Paní spisovatelka Procházková s námi v Chicagu pobyla týden a kromě práce s dětmi v Masarykově škole stihla udělat radost ještě dětem české školy v Ústředně moravských spolků, kam se vypravila v rámci jejich sobotního vyučování. Svoji tvorbu pro dospělé představila během dvou večerů věnovaným česky a anglicky mluvícímu publiku. Hodně pozornosti bylo upřeno na osobnost otce Ivy Procházkové, Jana Procházku, který byl vůdčí osobností Pražského jara.

Prožili jsme mnoho krásných společných chvil a dozvěděli jsme se mnoho nového.

Stejně jako vloni, děkujeme za úžasný projekt paním knihovnicím Hance a Mirce. A jen co se dospíme, začneme se nedočkavě těšit na další ročník!

Více fotografií z akce naleznete facebooku České školy T. G. Masaryka v Chicagu.