Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Upevňování povědomí o českém kulturním dědictví především vysíláním lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině a vysíláním učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR.

Červen 2014

Argentina, Buenos Aires

Výlet do Muzea české cihlárny

Radka Návarová

Někteří studenti češtiny navštěvují kurzy již desátým rokem a dobře se mezi sebou znají. V letošním roce však přibylo množství nováčků a obě skupiny mají zájem se seznámit, sdělit si příběhy o příchodu předků do Argentiny či důvody, které je vedou ke studiu češtiny. V kurzech pro bližší poznávání není čas, proto jsme se rozhodli podnikat jednou měsíčně kulturní výlet.

Po návštěvě galerie Malba a čínské čtvrti se nám podařilo uspořádat setkání s českou tematikou, a to do muzea cihlárny Ctiborů, českých krajanů z Tábora. Muzeum se nachází na okraji města La Plata, ve vzdálenosti 60 kilometrů od Buenos Aires i přes tuto vzdálenost se v pátek 6. 6. dostavilo 15 studentů. V nedávno zrekonstruovaném muzeu, které vypraví historii rodiny a samotné cihlárny, nás přivítala majitelka muzea, vnučka zakladatele podniku Františka Ctibora. Exponáty, videa a fotografie doprovodil zajímavý výklad průvodkyně, takže studenti odjížděli nejen obohaceni o nové kontakty se spolužáky, ale také o znalosti z historie české imigrace.

 

 

Austrálie, Melbourne

Konference českých škol

Eliška Kyršová

14. a 15. června proběhlo druhé Setkání českých a slovenských škol v Austrálii a na Novém Zélandu. Po prvním ročníku pořádaném školou ze Sydney byl letošní rok zaštítěn Českou školou Melbourne. Setkání se zúčastnily také školy ze Sydney, Adelaide, Perthu, novozélandského Wellingtonu, Aucklandu a Tuarangy. Svou návštěvou nás potěšil i generální honorární konzul pan Milan Kantor a vicekonzulka Šárka Ponroy Vamberová, kteří ocenili úsilí rodičů a učitelek zachovat český jazyk i pro další generace. Na setkání se mimo jiné mluvilo i o financování škol, metodice nebo společném putovním projektu Birlibán, který se z Perthu přesouvá do Sydney. Účastnice konference mohly také zhlédnout výstavu Svět Květy Pacovské.

 

Rozhovor pro české vysílání

Eliška Kyršová

Krajanská učitelka poskytla rozhovor pro české vysílání rádia SBS. Řeč se točila okolo práce krajanského učitele, motivace místních Čechů (a Australanů) předávat svůj rodný jazyk dětem a kulturním bohatství, které skrývá Národní dům.

 

Pozvání Slovenské školy

Eliška Kyršová

Rychle se rozvíjející Slovenská škola v Melbourne bude slavit druhé výročí založení. Díky jejímu pozvání dostala krajanská učitelka možnost se zúčastnit zkoušky na vystoupení k oslavám, mohla nahlédnout do vzdělávacích plánů a při společném zpívání s dětmi porovnat, v čem se liší lidové české a slovenské písně.

 

 

Brazílie, Mato Grosso do Sul

Byanca Reis de Souza z brazilské Batayporã získala čestné uznání v mezinárodní výtvarné soutěži Lidice

Markéta Pilátová

Každý rok přichází na české ambasády, konzuláty a krajanské organizace v zahraničí informace o mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice. Ta byla založena v roce 1967 k uctění památky dětských obětí z české obce Lidice, zavražděných německými nacisty, a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech.

Přihláška na výstavu se dostala také do rukou předsedy Centra historické paměti Jindřicha Trachty (Centro de Memória de Jindřich Trachta), Evandru Trachtovi. Upozornil na možnost spolupráce učitelku českého jazyka a kultury Markétu Pilátovou a ta poté dohodla konkrétní kroky se státní základní školou Jana Antonína Bati v městečku Batayporã v brazilském státu Mato Grosso do Sul. Prvním krokem ke spolupráci byla nejdříve přednáška pro učitele základní školy, nejen o výtvarné soutěži jako takové, ale zejména o historii českých, ale také brazilských Lidic.

Brazilské městečko Lidice bylo pojmenováno po vyhlazené české obci v roce 1944 a má dnes asi pět tisíc obyvatel. Lleží v oblasti tropického deštného pralesa zvaného Mata Atlántica a je přibližně 160 kilometrů vzdálené od Rio de Janeira. V Lidicích se také konají poutě, které sem lákají množství obyvatel okolních měst. K těmto oslavám se řadí také svátky míru, konané na počest lidické tragédie.

Při přednášce nejdříve učitelka Markéta Pilátová vyprávěla o historických souvislostech a vypálení Lidic a následné vlně mezinárodní solidarity, která vedla k pojmenovávání míst na celém světě jménem Lidice a paní Dolores Baťa Arambašičová vyprávěla o brazilských Lidicích.

Pak následovalo několik týdnů, v nichž děti kreslily svoje výkresy na letošní téma výstavy, které jakoby někdo vymyslel na míru zdejší realitě. Stát Mato Grosso do Sul je totiž rozlehlé území nekonečných polí a pastvin a místní obyvatelé se zabývají zejména zemědělstvím. Mnoho z dětí žije na rodinné farmě a do školy přijíždí polními cestami na kole, školním autobusem, nebo na koni. Téma soutěže, které znělo Rodinné zemědělství aneb naše zahrádka a pole rozdělené do dalších témat jako domácí zvířátka, jejich obydlí, nepřátelé našeho sadu nebo pečujeme o krajinu a žijeme s ní v harmonii místní děti tedy velmi oslovilo.

Děti s paní učitelkou výtvarné výchovy Martou Ribeiro tento měsíc napjatě sledovaly webové stránky soutěže, a když byly konečně zveřejněné výsledky, všichni začali okamžitě bouřlivě oslavovat čestné uznání pro čtrnáctiletou Byancu Reys de Souza. Je to totiž ohromný výsledek pro malou základní školu a městečko, kde neexistuje žádná lidová škola umění, ani výtvarné kroužky, pouze přirozený talent a nadšení místních dětí a učitelů.

Více na webových stránkách soutěže: http://www.mdvv-lidice.cz/aktualni/oceneni/, http://www.mdvv-lidice.cz/aktualni/oceneni/zahranici/#c5

 

10 minut skypování do každé hodiny

Markéta Pilátová

Na začátku bylo video zhlédnuté na sociální síti Facebook. Byli na něm studenti jedné brazilské jazykové školy, kteří si v rámci výuky angličtiny skypují se seniory z domova důchodců v USA. Video bylo velmi dojemné, a tak jsem si řekla, že tento nápad by se dal využít i v mých hodinách českého jazyka a literatury. Ve městě Nova Andradina učím v malé jazykové škole Cambrige School, která poskytuje na hodiny češtiny prostory, a sama ředitelka a majitelka Érica Fabricio je mou studentkou. Ve škole je dobré připojení na wifi a tak jsme se rozhodli skypování ve výuce vyzkoušet. Od poloviny května každé pondělí v brazilské čtyři hodiny odpoledne a evropských deset hodin večer zvu na deset až patnáct minut do výuky pro úplné začátečníky své známé, příbuzné a kamarády. Žáci mají za úkol připravit si sérii 5 až 6 základních konverzačních otázek – Jak se jmenuješ? Jak se máš? Kde bydlíš? Co děláš? Odkud jsi? Co rád jíš a co rád piješ? Co rád děláš? Lidé v Česku přes skype odpovídají. Žáci zpočátku nevěřili, že budou moci konverzovat, byli hodně nervózní, ale zároveň je situace motivovala, aby se na hodinu dobře připravili. Zároveň zde hraje roli emocionální náboj podobných setkání a mnoho konverzačních dovedností si žáci lépe zapamatují, protože si je procvičili s neznámým rodilým mluvčím a zcela ztrácejí obvyklé zábrany, které výuku začátečníků provázejí. Do hodiny k nám zatím přes skype přišla lékařka Jindřiška Pilátová, státní úředník Miroslav Pilát, majitel jazykové školy v Olomouci Václav Baláček (jehož jazyková škola a překladatelská agentura Transperfect pak navázala spolupráci se školou Ériky Fabricio), dramaturgyně Kateřina Szczepaniková, publicistka a spisovatelka Dora Kaprálová a vydavatel a novinář Zdenko Pavelka. Někteří z našich skypových přátel už sice byli po desáté večer v pyžamu nebo noční košili, ale to vůbec nevadilo. S každou hodinou se seznam otázek a zájem žáků prohlubují a vznikají i některá přátelství mimo skypování v hodině.


 

Rumunsko, Svatá Helena

Festival v Temešváru

Petr Skořepa

V neděli 1. června oslavily některé děti ze Svaté Heleny trochu netradičním způsobem Dětský den. Děti z tanečního souboru totiž přijaly pozvání Kulturního centra v Temešváru a zúčastnily se Festivalu národnostních menšin z rumunského Banátu. Slavnost proběhla v Banátském skanzenu v Temešváru. Kromě českých dětí vystupovaly soubory bulharské, slovenské, maďarské, srbské, německé, ukrajinské a romské menšiny. A je třeba říci, že některá vystoupení byla velice pěkná. Ale tanečnice a tanečníci ze Svaté Heleny se mezi nimi rozhodně neztratili.

Festival byl velice dobře zorganizován, jen mu vůbec nepřálo počasí. Víc jak polovinu programu propršelo. A tak na jinak pěknou akci přišlo jen minimum diváků. Přes tyto nepříjemnosti se však festival vydařil a bylo moc pěkné, že se ho české děti mohly zúčastnit.


 

USA, Chicago

Poslední den vyučování pro děti ve škole T. G. Masaryka

Klára Moldová

V sobotu 7. června přivítala česká škola T. G. Masaryka vzácnou návštěvu. Renáta Fučíková, spisovatelka a ilustrátorka, která byla den před příletem do Chicaga nominována rytířkou Řádu krásného slova, připravila dva workshopy pro mladší a starší žáky. Malé děti nejprve z krabic postavily Karlštejn, který postupně obydlily postavičkami. Hrad ožil královskou rodinou, rytíři, poddanými a dvěma draky. Všechny obyvatele dětem paní ilustrátorka nakreslila, žáci si je pak sami vybarvili, vystříhli a nalepili na špejli nebo rovnou do hraních zdí.

Starší děti nejprve vyprávěly paní spisovatelce příběh holčičky ze známky, Evy Haňkové, jejíž společnost jsme si měli možnost vychutnat před dvěma týdny. Renáta Fučíková posléze proměnila příběh v obrázky, které děti dotvořily, a na závěr vyučování podle nich všem přítomným rodičům převyprávěly příběh paní Haňkové. Po návratu do České republiky paní Fučíková komiks zpracuje a vytvoří z něj malou knížku.

Školní rok jsme zakončili oslavou na školní zahradě, kde mezi množstvím dobrot nechyběly české speciality. Později paní Fučíková zahrála všem dětem na dudy několik lidových písní. Většina z přítomných viděla tento nástroj poprvé v životě.

Děkujeme paní Fučíkové za krásný produktivní den!

 

Lidice

Klára Moldová

8. června se děti české školy T. G. Masaryka již podruhé zúčastnily uctění památky Lidic. Přibližně hodinu jízdy západně od Chicaga se nachází město Crest Hill, které neslo dříve jméno Lidice (obyvatelé tak chtěli vyjádřit postoj vůči vypálení této vesnice). Dnes se zde nachází památník, kde se každoročně schází členové české komunity. Letos byl speciálním hostem Adam Georgiou, Brit, který natočil film A Light Across The Sea. Dokument mimo jiné zpovídá tři přeživší katastrofy v Lidicích a účastníci akce ho mohli zhlédnout po programu u památníku.

Pět dětí české školy si připravilo básně ze sbírky Hned vedle bílá barva mráčků Hanuše Hachenburga a recitovalo je v anglické i české verzi.