Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Upevňování povědomí o českém kulturním dědictví především vysíláním lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině a vysíláním učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR.

Březen 2015

Austrálie, Perth

Aktuální dění v destinaci

Bohdana Pěva Šolcová

Na konci února nám v Perthu začal nový školní rok, který rovnýma nohama skočil do období naditého kulturními a společenskými akcemi. V březnu k nám do Perthu přiletí Trabanťáci – cestovatelé a dobrodruzi – jejichž žluté trabanty přirazí ke břehu Austrálie ve stejný měsíc. Česká a slovenská asociace pořádá středeční akce s názvem Žluté středy aneb Trabanti plují do Perthu, kde krajané mohou zhlédnout cestopisné filmy z cest Trabanťáků po Africe a Jižní Americe. Od nás z Perthu se cestovatelé vydají napříč kontinenty v dubnu.

V tomto měsíci nás také čeká návštěva delegace Stálé komise Senátu Parlamentu České republiky, na jejichž přivítání tu pilně pracujeme. Ani české tradice a zvyky nezanedbáváme. V České škole Perth připravujeme velikonoční tvořivou dílnu a s dětmi ze školy a Česko-slovenské playgroup se učíme nové velikonoční písničky a říkanky. Pro ty nejmenší z playgroup a jejich rodiče chystáme velikonoční výtvarnou dílnu.


 

Brazílie, Batayporã

Návštěva paní konzulky Lucie Lachoutové Natal da Luz u krajanů v Batayporã

Markéta Pilátová

Generální konzulát v São Paulu je od městečka Batayporã v brazilském státu Mato Grosso do Sul vzdálen 12 hodin cesty autobusem, anebo hodinu letadlem a pak další dvě a půl hodiny cesty autem. Městečko je obklopené nekonečnými poli, kde není neobvyklé potkat na cestách z červené hlíny se zbytky pralesa mravenečníka nebo krokodýla. Zdejší krajani, zejména potomci bývalých Baťováků, kteří městečko zakládali, se na každou návštěvu, která k nim zavítá, velmi těší a připravují. Jedenáctého března sem přijela paní konzulka Lucie Lachoutová Natal da Luz, která s sebou přivezla krásnou výstavu věnovanou dílu Franze Kafky a Praze. Nejdřívě ale navštívila ve městě Dourados zástupce dvou tamních univerzit - Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), s nimiž jednala mimo jiné také o možnostech zavedení výuky češtiny na těchto univerzitách. Večer poté přijela do městečka Nova Andradina, aby se setkala se studenty českého jazyka a kultury, kteří češtinu studují na místní jazykové škole Cambridge School. Ta patří jedné ze studentek češtiny paní Érice Fabriciové. Studenti zhlédli dokumentární film o Praze a o lázeňských městech v České republice. Následovala krátká diskuze s paní konzulkou a s paní Dolores Baťa Arambašičovou, vnučkou českého politického exulanta, zakladatele městečka Batayporã a významného průmyslníka Jana Antonína Bati.

Druhý den ve čtvrtek 12. 3. paní konzulka Lachoutová Natal da Luz navštívila děti, které se učí česky na státní základní škole Jana Antonína Bati v Batayporã. Čekali na ni dvanáctiletí žáci a velmi si užili její přednášku o českých pohádkách, stejně jako dvě ukázky večerníčků Bob a Bobek a Krtečka. Děti se naučily také několik nových českých slovíček a ptaly se paní konzulky na zajímavé informace o České republice. Paní konzulka jim ochotně naslouchala a odpovídala a nakonec dětem předala upomínkové předměty, které jim přivezla. Následovala káva ve sborovně a debata s místním pedagogickým sborem. Celé dlouhé dopoledne se pak paní konzulka v prostorách Centra historické paměti Jindřicha Trachty věnovala krajanům, kteří získali české občanství. Poté se přesunula znova do města Nova Andradina, kde měla přednášku pro studenty češtiny na Cambridge School. Přednáška s názvem “Jóias tchecas”, tedy “České skvosty”, byla pro všechny velmi inspirativní. Paní konzulka k ní také přivezla obrazové banery s tematikou českých vědeckých objevů a skvostů, jež dali čeští výzkumníci a umělci světu. Tyto banery pak dlouhodobě svěřila pro účely výuky češtiny učitelce Markétě Pilátové. Po přednášce následovalo setkání paní konzulky se členy folklorního souboru Klenot. Soubor pro paní konzulku připravil video se svými vystoupeními a seznámil ji se svým pojetím tance a zejména také s kroji, jež patří do vzácné národopisné sbírky maminky paní Dolores Baťa Arambašičové, paní Ludmily Baťové.

Třetí den návštěvy se paní konzulka setkala s místními zastupiteli na radnici a večer pak zahájila výstavu věnovanou dílu Franze Kafky a Praze v novém vzdělávacím centru Damásio Educacional v Nova Andradina. Výstava je výsledkem spolupráce mezi Generálním konzulátem České republiky v São Paulo a Centrem historické paměti Jindřicha Trachty a Vzdělávacím centrem Damásio. Po zahájení si účastníci z řad krajanů, studentů češtiny, vysokoškolských studentů a místních milovníků kultury vyslechli přednášku o osobnosti Franze Kafky, kterou přednesla učitelka češtiny Markéta Pilátová. Celé akce se účastnila nejméně padesát zájemců o českou kulturu, což potěšilo nejen pořadatele, ale všechny krajany. Návštěvě paní konzulky se také věnoval místní tisk - v obsáhlém článku o ní přinesl zprávu nejčtenější místní internetový portál Novanews.com.br - http://www.novanews.com.br/noticia/consul-da-republica-tcheca-entrega-titulos-de-cidadania-a-moradores-de-bataypora#