Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané, lektoři)

Upevňování povědomí o českém kulturním dědictví především vysíláním lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině a vysíláním učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR.

Leden 2016

Austrálie, Melbourne

Tábor na Šumavě

Bohdana Pěva Šolcová

Leden je v Austrálii jedním z nejhorčejších měsíců, kdy si děti užívají letní prázdniny. U nás v Česku si letní prázdniny nedovedeme představit bez dětských táborů a je velmi potěšující, že taktéž některé rodiny v české a slovenské komunitě v Melbourne. Letos se 18 dětí od předškolního věku po starší školní věk účastnilo týdenního dětského tábora v rekreačním středisku Šumava, které krajané založili v roce 1959 asi 40 km od centra Melbourne. Na zdejší Šumavě se každý cítí jako doma – rozlehlý pozemek je obklopen vzrostlými borovicemi a nedaleko se zrcadlí nevelká vodní plocha, která nese jméno Čertovo jezero.

Po příjezdu na Šumavu postavily děti za pomoci dospělých stany a potom se všichni shromáždili kolem stožáru, na který byla slavnostně za zpěvu hymny vztyčena vlajka České republiky. Letos proběhl tento zahajovací ceremoniál už po čtyřicáté!

Celým táborem se jako červená nit táhlo téma „Kompas“. Každé ráno jsme se v dopoledním vyučování věnovali jedné světové straně. Čtyři věkově a jazykově heterogenní družstva určovala barvy, zvířata, národy, jazyky, rostliny apod. ke světovým stranám a zpracovávala projektovou knihu. Odpoledne patřilo pohybovým aktivitám nebo výletům. Na rozdíl od Česka nemá Austrálie hrady a zámky, takže jsme jejich návštěvu museli nahradit výletem do deštného pralesa a o bílé paní jsme si alespoň zazpívali u večerního táborového ohně.

Jednou z nejoblíbenějších táborových aktivit je stezka odvahy. Také české děti v Melbourne ji milují. Tu letošní si děti vymyslely samy a dokonce zorganizovaly dvě „strachové“ úrovně – jednu pro mladší a druhou pro starší děti. Šumava se celý večer hemžila strašidelnými postavami a od Čertova jezera, které je součástí areálu, se dlouho do noci ozýval smích a výskání.

Děti i dospělí mají přehled, co se vysílá na českých televizních stanicích, a tak když jsme organizovali táborový karneval, přišly děti s nápadem uspořádat soutěž „Šumava má talent“. Stejně jako byl tábor zahájen zpěvem české hymny, byl také tak ukončen. Dětem byl udělen diplom za úspěšné zvládnutí táborového programu a jako připomínka na téma tábora jim byl předán kompas.

Český tábor je v australském prostředí fenomén.  Žádná organizace, ať vzdělávací nebo společenská, nenabízí takovou volnočasovou aktivitu, jakou nabízí česká a slovenská komunita v Melbourne. A to všechno díky krajanům, kteří se na přípravě táborů organizačně podílí.