Ad hoc KA3 výzvy

Pro rok 2024 Evropská komise vyhlásila výzvu v rámci Klíčové akce 3 programu Erasmus+ v rámci „European Policy Experimentations“.

Jedná se o komplexní projekty, u kterých se očekává systémový dopad a formulace doporučení s cílem změnit politický rámec a strategie na evropské, národní i regionální úrovni. Bez ohledu na téma a prioritu, maximální grant jednoho projektu činí 1 milion eur a projekty by měly trvat v rozmezí 24 až 36 měsíců (s výjimkou Tématu 6 - Vysokoškolské vzdělávání, kde se jedná o délku 36 až 48 měsíců). Minimální složení konsorcia je 3 organizace z alespoň 3 členských států EU nebo zemí přidružených k programu, které působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, výzkumu a inovací nebo na trhu práce, avšak u některých témat je zapotřebí splnit další podmínky dle Dokumentu k výzvě. V Dokumentu k výzvě také najdete veškeré další podrobnosti a podmínky pro podání žádosti.

Výzva je rozdělena do celkem 13 priorit v 6 tématech, viz. níže. Každý z projektů se musí zaměřit na jedno téma a jednu prioritu, na kterou se bude soustředit. Termín pro předkládání žádostí je 4. června 2024. 

úterý 6. února pořádá agentura EACEA informační webinář pro zájemce o zapojení se do této výzvy, ve kterém zástupci agentury EACEA představí jednotlivá témata a priority a budou zodpovídat dotazy účastníků. Již nyní jsou na stránce webináře videa a prezentace, které jednotlivá témata představují.

Téma 1 - Digitální vzdělávání:

 • Priorita 1 - Budování rámce výuky a podpora politik s cílem podpořit genderovou vyrovnanost v oblasti výuky IT a s tím spojených profesích
 • Priorita 2 - Digitální well-being – zavádění funkčních opatření do praxe
 • Priorita 3 - Strategie pro datovou gramotnost pro primární a sekundární vzdělávání

Téma 2 - Odborné vzdělávání a příprava

 • Priorita 4 - Ženy v oblasti GreenTech
 • Priorita 5 - Podpůrné systémy a sítě pro mobilitu učňů

Téma 3 - Vzdělávání dospělých

 • Priorita 6 - Společně k rekvalifikacím pracovníků
 • Priorita 7 - Podpora Paktu pro dovednosti

Téma 4 - Školní vzdělávání

 • Priorita 8 - Cesty ke školnímu úspěchu
 • Priorita 9 - Podpora a budování kompetencí pro udržitelnost
 • Priorita 10 - Podpůrná opatření a struktury pro podporu mobilit učitelů

Téma 5 - Mikrocertifikáty

 • Priorita 11 - Budování ekosystému mikrocertifikátů
 • Priorita 12 - Mikrocertifikáty pro digitální a ekologickou transformaci

Téma 6 - Vysokoškolské vzdělávání

 • Priorita 13 - Národní/regionální podpora aliancím Evropských univerzit