Studenti VŠ

Program Erasmus+ je nejoblíbenější vzdělávací program v Evropě. Každoročně se do něj zapojují desítky tisíc vysokoškoláků. Jedním z nich můžete být i vy! Poznejte, jak to chodí v jiné zemi, získejte nové znalosti a zkušenosti, zlepšete se v cizím jazyce a navažte mezinárodní přátelství a profesní kontakty. Vybrat si můžete z tisíců univerzit (nejen) v zemích EU. Vybrat si můžete z různých typu výjezdů.

Kdo může vyjet? 

Erasmus+ není omezený věkem. Vyjet tedy může každý, kdo je aktuálně zapsaný ke studiu na vysokoškolské instituci, a to v kterémkoliv studijním oboru a cyklu. Vyjet mohou i absolventi.  

Za jakých podmínek můžu vyjet? 

Programu Erasmus+ se může zúčastnit jen studující, jehož škola je držitelkou tzv. ECHE (Erasmus Charter for Higher Education). Všechny školy zapojené do Erasmu+ mají tuto informaci uvedenou na svém webu.  

Kam mohu vycestovat? 

Informace o konkrétních destinacích, kam můžete v  rámci svého studia vyrazit, má k  dispozici zahraniční oddělení vaší školy.  

Výjezdy jsou možné do:

 • Členské státy EU, což je Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko 
 • Země EHP, konkrétně Island, Lichtenštejnsko, Norsko 
 • Kandidátské země, tedy Severní Makedonie, Srbsko, Turecko
 • Partnerské země (tedy ostatní země světa) 

Jakou finanční podporu dostanu? 

Náklady spojené s životem v zahraničí pomáhá pokrýt stipendium. V programu Erasmus+ se výše stipendia aktuálně pohybuje v rozmezí od 480 do 750 eur na měsíc, vždy s přihlédnutím k životním nákladům v dané (evropské) zemi. Pokud zamíříte s Erasmem+ mimo Evropu,  máte nárok na měsíční stipendium od 700 EUR a k tomu proplacení části cestovních nákladů.

Studenti s omezenými příležitostmi (se znevýhodněním či ekonomickou překážkou) mohou navíc požádat o další navýšení stipendia.  

Schválené sazby finanční podpory pro mobility financované z Výzvy 20222023 a 2024.

Typy výjezdů

 • Studijní pobyty

  Studium na zahraniční vysokoškolské instituci. Lze absolvovat i jako kombinovanou mobilitu, tedy kombinaci fyzického výjezdu s virtuální složkou.

  Vysílající i přijímající instituce musí být vysoká škola (v případě vysokoškolských institucí z partnerských zemí musí mít tyto instituce podepsanou meziinstitucionální dohodu s institucí z programové země).

  Na jak dlouho? 

  Za studiem lze vyjet na 2 až 12 měsíců.  V případě výjezdu doktorandů lze vyjet na krátkodobé studium v délce od 5 do 30 dnů.

  Jak se přihlásit? 

  1. Na zahraničním oddělení vaší školy si zjistíte, kam je možné v  rámci Erasmu+ vycestovat. 
  2. Na stejném oddělení se informujete, kdy se spouští aktuální výběrové řízení na Erasmus+. 
  3. Podáte přihlášku na své domácí škole, absolvujete pohovor a projdete výběrovým řízením. 
  4. Pokud jste uspěli ve výběrovém řízení, věnujte pozornost také dalším dokumentům, které jsou k  výjezdu zapotřebí a bude je po vás vyžadovat vaše škola. 
  5. Podívejte se na webové stránky zahraniční školy, na kterou se s  Erasmem+ chystáte – i tam po vás budou s  velkou pravděpodobností nějaké dokumenty požadovat. 
  6. Pokud se vám podaří splnit všechny podmínky a zahraniční škola potvrdí vaše přijetí na Erasmus+, můžete vyrazit na cestu! 
 • Praktické stáže

  Pracovní stáž v zahraničním podniku či organizaci. Lze absolvovat i jako kombinovanou mobilitu, tedy kombinaci fyzického výjezdu s virtuální složkou.

  • Vysílající institucí musí být vysoká škola.
  • Přijímající institucí může být vysoká škola, nebo jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží. Zde jsou příklady těchto organizací.

  Na jak dlouho? 

  Na praktickou stáž lze vyjet na 2 až 12 měsíců. Absolventi musí výjezd uskutečnit do 1 roku ode dne složení státnic, a to včetně návratu.  V případě výjezdu doktorandů lze vyjet na krátkodobou stáž v délce od 5 do 30 dnů.

  Jak se přihlásit? 

  1. Na zahraničním oddělení vaší školy si zjistíte, jaké jsou podmínky výjezdu na Erasmu+ praktickou stáž. 
  2. Na stejném oddělení se informujete, kdy se spouští aktuální výběrové řízení na stáže v  rámci Erasmu+. 
  3. Praktická stáž může probíhat v  zahraničních organizacích, firmách a institucích, které buď můžete oslovit sami a stáž si domluvit osobně, nebo si je vyberete z  nabídky zahraničních stáží na své domácí škole. 
  4. Podáte přihlášku na své domácí škole, absolvujete pohovor a projdete výběrovým řízením. 
  5. Pokud jste uspěli ve výběrovém řízení, věnujte pozornost také dalším dokumentům, které k  výjezdu potřebujete a bude je po vás vyžadovat vaše domácí vysoká škola. 
  6. Podívejte se na webové stránky zahraniční organizace, ke které se s  Erasmem+ chystáte – tam po vás budou s  velkou pravděpodobností nějaké dokumenty požadovat. 
  7. Pokud se vám podaří splnit všechny podmínky a zahraniční organizace potvrdí vaše přijetí na Erasmus+, můžete vyrazit na cestu! 
 • Kombinované intenzivní programy

  Tento typ výjezdu je možný od roku 2021. Jedná se o krátkodobé vzdělávací programy, např. letní školy.

  Studenti přihlášení do těchto programů musí fyzicky absolvovat program v délce 5 až 30 dnů a zároveň absolvovat povinnou virtuální složku programu, která usnadňuje výměnu a týmovou činnost v oblasti společného online vzdělávání. Za účast na kombinovaném intenzivním programu student obdrží alespoň 3 ECTS.