Výhledové projekty

Ve výzvě 2024 nejsou Výhledové projekty vypsány a nebude možné podávat žádosti. 

Výhledové projekty jsou rozsáhlé projekty, jejichž cílem je identifikovat, rozvíjet, testovat a/nebo posuzovat inovativní přístupy (politiky), které mají potenciál začlenit se do běžné praxe, a tím zlepšit systémy vzdělávání a odborné přípravy. Vznikly z důvodu potřeby zaměřit se na podporu inovací v systému vzdělávání, odborné přípravy a mládeže a budou podporovat na budoucnost orientované myšlenky odpovídající klíčovým evropským prioritám. Cílem je podpořit projekty, které buď podporují inovace (průkopnické metody, postupy apod.) a/nebo zajišťují přenos inovací napříč zeměmi, sektory politiky nebo cílovými skupinami.

Jaké jsou typy aktivit a jak se do nich zapojit? 

Očekávají se spíše smíšená partnerství veřejných a soukromých organizací, ve kterých se sejdou výzkumní pracovníci, odborníci z praxe a partneři, kteří jsou schopni oslovit tvůrce politik. Cílem je dosáhnout systémového dopadu na evropské úrovni v jedné z oblastí specificky určených pro každou vyhlášenou výzvu.