Odborníci ve vzdělávání

Program Erasmus+ je nejoblíbenější vzdělávací program v Evropě, který nabízí zahraniční zkušenost i zaměstnancům organizací působících v oblasti vzdělávání dospělých, odborné přípravy či práce s mládeží. Je to jedinečná příležitost poznat, jak to chodí v jiné zemi, získat nové znalosti a zkušenosti, zlepšit se v cizím jazyce, navázat profesní kontakty a projektová partnerství. Stipendium je možné využít například na výukové/školicí pobyty, kurzy a školení, stínování v hostitelské instituci. Vyjet je možné opakovaně, a to do více než 30 zemí Evropy.

Kdo může vyjet? 

 • Zaměstnanec organizace vzdělávající dospělé: žádost o grantovou podporu za něj vždy předkládá jejich organizace
 • Zapojit se může jakákoliv veřejná či soukromá organizace, která působí v oblasti vzdělávání dospělých anebo na trhu práce v oblasti vzdělávání, odborné přípravy či práce s mládeží. Přečtěte si kompletní seznam organizací z oblasti vzdělávání dospělých

Těmito organizacemi může například být: 

 • Večerní školy, školy druhé šance a vzdělávací organizace poskytující všechny druhy distančního vzdělávání
 • Jazykové školy
 • Centra celoživotního vzdělávání
 • Komunitní centra
 • Univerzity třetího věku
 • Věznice a jiné vězeňské instituce
 • Domovy důchodců, domy sociálních služeb, organizace zaměřené na mezigenerační vzdělávání
 • Místní a regionální orgány
 • Profesní sdružení školitelů a lektorů dospělých
 • Nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace, nadace
 • Kulturní organizace, knihovna, muzeum a další

Typy výjezdů

 • Výukové a školicí pobyty (2-365 dnů) umožňují vzdělavatelům dospělých vést výuku nebo školení v partnerské organizaci v zahraničí.
 • Vzdělávací kurzy a školení  (2-30 dnů) si kladou  za cíl profesně rozvíjet pracovníky ve vzdělávání dospělých postřednictvím zahraniční zkušenosti.
 • Stínování na pracovišti neboli job shadowing (2-60 dnů): umožňuje pracovníkům ve vzdělávání dospělých, aby strávili určitou dobu v zahraničí v příslušné organizaci.

Kam mohu vycestovat? 

 • Členské státy EU, což je Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko 
 • Země EHP, konkrétně Island, Lichtenštejnsko, Norsko 
 • Kandidátské země, tedy Severní Makedonie, Srbsko, Turecko  

Na jak dlouho? 

 • Délka projektu je od 6 do 18 měsíců. 
 • Výjezdy mohou trvat od 2 do 365 dnů v závislosti typu aktivity. 

Jakou finanční podporu dostanu? 

Grant pokrývá většinu nákladů na projekt a skládá se z následujících položek: 

 • Náklady na organizaci mobilit, tedy náklady přímo související s realizací mobilit, včetně přípravy, monitorování a podpory účastníků v průběhu mobility
 • Cestovní náklady 
 • Pobytové náklady
 • Kurzovné čili náklady související s účastnickými poplatky za kurzy 
 • Náklady na podporu inkluze, které souvisí mimo jiné s osobami se zdravotním postižením a s doprovodnými osobami
 • Mimořádné náklady

Více informací naleznete v Příručce k programu.

Jak se přihlásit? 

Přihlásit se je nutné prostřednictvím vašeho zaměstnavatele