Dospělé vzdělávané osoby s omezenými příležitostmi

Program Erasmus+ nabízí možnost zahraniční zkušenost i dospělým osobám s omezenými příležitostmi zapojeným do vzdělávání. Je to jedinečná šance, jak mohou lidé ohrožení sociálním vyloučením z důvodu nízkých kompetencí potřebných pro uplatnění v běžném životě doplnit své dovednosti prostřednictvím zahraniční zkušenosti. Stipendium je možné využít na individuální nebo skupinový výjezd do programových zemí.

Kdo jsou osoby s omezenými příležitostmi?

 • Dospělí s nízkými kognitivními dovednostmi (mají problémy se základní čtenářskou a matematickou gramotností)
 • Dospělí s nedokončeným středoškolským vzděláním
 • Dospělí s nízkým stupněm digitálních dovedností

Přečtěte si podrobnější informace o způsobilých účastnících.

Za jakých podmínek můžu vyjet? 

Osoby mohou vyjet prostřednictvím své vysílací organizace, v níž jsou zapsáni jako studenti

Kam mohu vycestovat? 

 • Členské státy EU, což je Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko 
 • Země EHP, konkrétně Island, Lichtenštejnsko, Norsko 
 • Kandidátské země, tedy Severní Makedonie, Srbsko, Turecko  

Na jak dlouho? 

Délka pobytu závisí na typu výjezdu:

 • Skupinový výjezd (skupinová mobilita) trvá 2-30 dní. Podmínkou jsou minimálně dvě vzdělávané osoby ve skupině.
 • Individuální výjezd (individuální mobilita) trvá 2-30 dní

Jakou finanční podporu dostanu? 

Grant pokrývá většinu nákladů na projekt a skládá se z následujících položek: 

 • Náklady na organizaci mobilit, tedy náklady přímo související s realizací mobilit, včetně přípravy, monitorování a podpory účastníků v průběhu mobility
 • Cestovní náklady 
 • Pobytové náklady
 • Kurzovné čili náklady související s účastnickými poplatky za kurzy 
 • Náklady na podporu inkluze, které souvisí mimo jiné s osobami se zdravotním postižením a s doprovodnými osobami
 • Mimořádné náklady

Jak se přihlásit? 

Přihlásit se je nutné prostřednictvím vysílací organizace, ve které je dospělý zapsán jako student.