Žáci a studenti odborných škol a VOŠ

V oblasti odborného vzdělávání nabízí program Erasmus+ příležitosti pro žáky a studenty. Tito účastníci nemohou vyjet samostatně, ale vždy v rámci projektu své školy nebo organizace. Je to jedinečná příležitost zjistit, jak to chodí v jiné zemi, získat nové zkušenosti, zlepšit se v cizím jazyce a navázat mezinárodní přátelství.

Kdo může vyjet?

Zapojit se mohou žáci a studenti středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol a také jejich absolventi do jednoho roku od ukončení studia.

Za jakých podmínek můžu vyjet? 

Je třeba se přihlásit prostřednictvím své školy nebo organizace, která musí být do programu Erasmus+ zapojena. Stáže je možné absolvovat v organizaci odborného vzdělávání nebo v podniku. 

Kam mohu vycestovat? 

Stáže a další aktivity se mohou konat v jakékoliv z programových zemí, v případě akreditovaných organizací i v partnerských zemích. 

Výjezdy jsou možné do:

 • Členské státy EU, což je Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko 
 • Země EHP, konkrétně Island, Lichtenštejnsko, Norsko 
 • Kandidátské země, tedy Severní Makedonie, Srbsko, Turecko
 • Partnerské země (tedy ostatní země světa) 

Na jak dlouho? 

Délka výjezdu závisí na konkrétní aktivitě. V oblasti odborného vzdělávání jsou pro žáky a studenty možné tyto aktivity:

 • Krátkodobé mobility vzdělávaných osob do škol či podniků (10 až 89 dní)
 • ErasmusPro – dlouhodobé mobility vzdělávaných osob do škol či podniků (90 až 365 dní)
 • Účast na soutěžích odborných dovedností (1 až 10 dní)

Jakou finanční podporu dostanu? 

Náklady spojené s životem v zahraničí pomáhá pokrýt stipendium. Jejich výše se odvíjí od životních nákladům v dané zemi, do které zamíříte.

Jsou poskytovány příspěvky na: 

 • Cestovní náklady 
 • Pobytové náklady 
 • Náklady na organizaci mobilit 
 • Podporu účastníků s omezenými příležitostmi
 • Jazykovou přípravu

Detailní informace o finanční podpoře naleznete v dokumentu Rozpočtové kategorie a sazby-VET.

Jak se přihlásit? 

Výběr účastníků je zcela v kompetenci organizací, které jsou příjemci grantu. Pokud je vaše organizace zapojena do programu Erasmus+ a realizuje výjezdy, obraťte se s dotazy na možnost výjezdu do zahraničí na koordinátora zahraničních aktivit, vedení školy nebo vedoucího kurzu.