Na semináři o bilaterálních a multilaterálních programech poprvé vystoupili ambasadoři DZS

Tradiční podzimní seminář o možnostech stipendií a projektů mezinárodní spolupráce se uskutečnil za účasti ambasadorů DZS.

Dům zahraniční spolupráce (DZS) uspořádal 23. září podzimní seminář o možnostech stipendií a projektů mezinárodní spolupráce, které nabízí programy AKTION ČR – Rakousko, CEEPUS, Fondy EHP a Akademická informační agentura.

Již tradiční akce určená zejména pro pracovníky veřejných vysokých škol letos ozvláštnila účast ambasadorů DZS. Tito (bývalí) účastníci výjezdů zastupovali vždy jeden z prezentovaných bilaterálních a multilaterálních programů, jehož prostřednictvím vyjeli na studijní pobyty či stáže do zahraničí. Díky jejich vyprávění získali účastníci semináře poučné i zábavné informace doslova z první ruky. Tereza Zilvar Halusková se díky stipendiu programu AKTION vypravila do Vídně hned dvakrát – během magisterského i doktorského studia: „První pobyt mě okouzlil a napsala jsem díky němu mou magisterskou práci. Druhý pobyt mě nadchl, ve Vídni jsem byla jako PhD student, získávala podklady pro svou práci, měla jsem vedoucí, se kterou jsem konzultovala pokroky a možnosti a zůstala s ní v kontaktu i po návratu do ČR.“ Mimo možnost naplno se věnovat svému výzkumu oceňovala i podporu, kterou jí během výzkumného pobytu ve Vídni poskytovala rakouská kancelář OeAD – nejenže jí pomohla zajistit ubytování, ale pravidelně pro své stipendisty pořádala výlety po Rakousku či kulturní akce.

Podzimní seminář 1

Anna Povolná se navzdory časovému posunu k semináři připojila virtuálně z daleké Jižní Koreji, kde aktuálně pracuje na svém doktorátu. Publikum zaujala svou odvahou i odhodláním vydat se za studiem právě do této země: „Při psaní diplomové práce jsem narazila na spoustu vědeckých článků z Jižní Koreji, které byly na téma zpracování obrazu v medicíně a různých metod pro vylepšení algoritmů pro rekonstrukci CT a MRI skenů. Proto jsem po nějaké době začala hledat informace o stipendiích pro studium v Jižní Koreji.“ Prostřednictvím Akademické informační agentury získala stipendium korejské vlády, které jí umožní strávit na univerzitě v Tegu celé čtyři roky. Pobyt v Jižní Koreji, jedné z technologicky nejvyspělejších zemí světa, otevírá studentům možnosti výzkumu, technologického pokroku a inovací, o kterých doposud netušili. Anna si také velmi pochvalovala, že součástí studia je roční intenzivní výuka korejštiny, která je podle ní pro pohodlný život v Koreji nezbytná a kterou za pouhý rok dokázala ovládnout až na úroveň B1.

Podzimní seminář 2

Nejmladší ambasadorka a studentka cestovního ruchu Markéta Pincová zastupovala program Vzdělávání Fondů EHP. „Prvotním impulsem byl e-mail od zahraničního oddělení ohledně možného studijního pobytu v Norsku přednostně určeného pro studenty pobírající sociální stipendium. Jelikož se do této kategorie řadím a navštívit Norsko byl vždy můj sen, s odpovědí jsem ani chvilku neváhala,“ vysvětlila svou motivaci. Navzdory pandemii a následnému lockdownu, který ji v Norsku „uvěznil“ hned po pár týdnech pobytu, ji studium v zahraničí nadchlo natolik, že hned v dalším akademickém roce opět využila stipendia Fondů EHP a vypravila se za hranice znovu – tentokrát do Lichtenštejnska. 

Podzimní seminář 3

Seminář svým vystoupením uzavřel Pavel Dostálek, profesor Vysoké školy chemicko-technologické, který představil své bohaté zkušenosti s programem CEEPUS. Je totiž dlouhodobým členem sítě, do níž je zapojeno 17 univerzit ze střední a jihovýchodní Evropy a která se zaměřuje na zkvalitnění interdisciplinárního vzdělávání v oblasti potravinářských technologií či bezpečnosti potravin. Velký přínos této spolupráce spatřuje jednak v osobních kontaktech, které během let přerostly až v přátelství, jednak v realizaci studentských výjezdů. Přímá znalost partnerských pracovišť mu totiž umožňuje vybrat pro konkrétního studenta ideální destinaci a ve spolupráci s tamními kolegy mu ušít program přímo na míru tak, aby měl pozitivní přínos v osobní i profesní rovině. Tento individuální přístup vidí jako jednu z největších předností programu CEEPUS oproti jiným, masovějším programům.

S vyprávěním ambasadorů se mohli seznámit nejen účastníci, kteří osobně dorazili do Prahy. Paralelně s prezenčním seminářem totiž probíhal i online webinář určený zejména pro mimopražské účastníky, a tak se zážitky z Rakouska, Koreji, Norska či balkánských zemí (stejně jako novinky z jednotlivých programů) dostaly do celé republiky.